XML English Abstract Print


1- دانشیار، ، دانشگاه علوم پزشکی تهران-دانشکده پرستاری و مامایی
2- دانشجوی دکتری تخصصی، ، دانشگاه علوم پزشکی تهران-دانشکده پرستاری و مامایی ، tabarsi_1383@yahoo.com
3- دانش آموخته کارشناسی ارشد پرستاری ، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم پزشکی تهران
4- مربی، ، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم پزشکی تهران
چکیده:   (84 مشاهده)
سابقه و هدف: آموزش به بیمار مبتلا به دیابت نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی آنان دارد. مدل مراقبت مشارکتی از روش های نوین آموزش مراقبت از خود است، که در تحقیق حاضر تأثیر بکارگیری آن بر کیفیت زندگی و شاخص های متابولیکی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مورد بررسی قرار گرفت .
مواد و روش ها: این پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون-پس آزمون است. 60 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان شهر جیرفت در سال 1394-95 با نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای اجرای مدل مشارکتی که شامل چهار مرحله انگیزش، آماده سازی، درگیرسازی (اجرا) و ارزشیابی بود، بیماران به 4 گروه تقسیم و طی مدت 3 ماه برای هر گروه مدل مشارکتی اجرا شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 و آزمون های آماری ویلکاکسون، مکنمار و  tزوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: میانگین کلی کیفیت زندگی بعد از اجرای مدل مراقبت مشارکتی از7/5±7/50 به2/5±3/68 افزایش معنی داری نشان داد. نتایج آزمون ویلکاکسون تفاوت معنی داری را در شاخصهای متابولیکی و مراقبتی نشان می دهد (001/0>P). همچنین ابعاد مختلف کیفیت زندگی افزایش معنی داری نسبت به قبل از اجرای مدل مراقبت مشارکتی نشان داد (001/0 > P).
نتیجه گیری:  اجرای مدل مشارکتی باعث بهبود شاخص های متابولیکی و مراقبتی تاثیرگذار بر کیفیت زندگی می شود. لذا بکارگیری مدل مراقبت مشارکتی به عنوان یک مدل کارآمد و موثر در آموزش بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 برای بهبود کیفیت زندگی توصیه می گردد.
     
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ | پذیرش: ۱۳۹۷/۲/۱۵

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله آموزش و سلامت جامعه می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | J Educ Community Health

Designed & Developed by : Yektaweb