دوره 2، شماره 1 - ( بهار 1394 )                   جلد 2 شماره 1 صفحات 29-37 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
2- معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ، hasangharibnavaz@yahoo.com
3- معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
چکیده:   (7961 مشاهده)

سابقه و هدف: از جمله مسائل مهم زندگی سالمندان کیفیت زندگی و عوامل مهم موثر بر آن همچون حمایت اجتماعی می باشد چرا که سالمندان از گروه های آسیب پذیر جامعه بوده و برای تأمین کیفیت زندگی باید زیر پوشش حمایت های گوناگون قرار بگیرند. هدف این مطالعه تعیین ارتباط ابعاد مختلف حمایت اجتماعی بر کیفیت زندگی سالمندان منطقه 8 شهر تهران می باشد.

مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه مقطعی می باشد که بر روی 240 سالمند بالای 60 سال ساکن در منطقه 8 شهر تهران که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند، انجام گردید. برای سنجش کیفیت زندگی از پرسشنامه کیفیت زندگی لیپاد و برای اندازه گیری حمایت اجتماعی از پرسشنامه حمایت اجتماعی نوربک استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-20 و آزمون های آماری من ویتنی و کروسکال والیس و آزمون همبستگی اسپیرمن تجزیه و تحلیل گردید.

یافته ها: میانگین نمره کیفیت زندگی (از 93 نمره) در سالمندان مرد 68.9 و در زنان 67.6 بود که این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود (P=0.404). متغیر تحصیلات بر کیفیت زندگی و نیز حمایت اجتماعی تأثیرگذار بوده که از نظر آماری معنی-دار می باشد (P<0.05). بین انواع حمایت اجتماعی با عملکرد فیزیکی، ذهنی، اجتماعی و رضایت از زندگی ارتباط آماری معنی دار وجود دارد (P<0.05).
نتیجه گیری: انواع حمایت اجتماعی در مردان بیشتر از زنان است. اگرچه ارتباط بین ابعاد حمایت اجتماعی با نمره کلی کیفیت زندگی از نظرآماری معنی دار نبوده اما ارتباط آماری معنی‌دار ابعاد حمایت اجتماعی با ابعاد کیفیت زندگی حاکی از تأثیر حمایت اجتماعی بر کیفیت زندگی می‌باشد.
متن کامل [PDF 416 kb]   (2691 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: کیفیت زندگی
دریافت: 1394/3/14 | پذیرش: 1394/6/21