دوره 2، شماره 2 - ( تابستان 1394 )                   جلد 2 شماره 2 صفحات 1-9 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- مرکز تحقیقات مادر و کودک، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
2- گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران. ، taravati.masoome@gmail.com
3- مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت و گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
چکیده:   (8937 مشاهده)

سابقه و هدف: روش آرام‌سازی پیشرونده عضلانی یک روش غیرتهاجمی، کم‌هزینه و بدون عوارض است که به‌طور مستقل توسط خود فرد قابل انجام است. با توجه به اهمیت مسائل روحی روانی زنان در بارداری، هدف از این پژوهش ارزیابی تأثیر مشاوره آرام‌سازی پیشرونده عضلانی بر میزان اضطراب زنان نخست باردار شهر همدان بود.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر یک کارآزمایی بالینی تصادفی بود که بر روی 120 نفر از زنان نخست باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر همدان در سال1394 انجام گردید. زنان واجد شرایط با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس پس از کسب رضایت آگاهانه وارد مطالعه شدند. افراد به صورت تصادفی با در نظر گرفتن پنهان‌سازی اختصاص به دو گروه 60 نفره آزمون و کنترل تقسیم شدند. گروه کنترل فقط مراقبت‌های معمول را دریافت نمودند اما گروه مداخله علاوه بر مراقبت‌های معمول بارداری، پس از دو جلسه مشاوره و فراگیری تکنیک آرام‌سازی عضلانی به مدت 10 هفته، این تمرینات را در منزل انجام دادند و برگه ثبت عملکرد روزانه را تکمیل نمودند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه‌ی اضطراب اسپیلبرگر تکمیل گردید. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS-20 و آزمون‌های آماری تی‌تست، تی‌زوجی و تحلیل کوواریانس تحلیل شد.

یافته‌ها: تحلیل داده‌ها بیانگر همگن بودن سطوح اضطراب آشکار و پنهان در دو گروه قبل از مداخله بود. پس از مداخله در گروه کنترل افزایش معنی‌دار (0.001>Pو در گروه آزمون کاهش معنی‌داری (0.001>P) در میانگین و انحراف معیار اضطراب آشکار و پنهان مشاهده گردید.

نتیجه‌گیری: آموزش تکنیک آرام‌سازی پیشرونده عضلانی به زنان باردار می‌تواند تأثیر بسزایی بر کاهش اضطراب آنان داشته باشد.

متن کامل [PDF 239 kb]   (2507 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: سلامت روان
دریافت: 1394/6/26 | پذیرش: 1394/8/10