دوره 2، شماره 2 - ( تابستان 1394 )                   جلد 2 شماره 2 صفحات 28-37 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- گروه آموزش و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. ، fsalimi111@yahoo.com
2- گروه آموزش و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
3- گروه آمارزیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
چکیده:   (8923 مشاهده)

سابقه و هدف: سالمندان به علت مشکلات فراوان جسمی و روانی مستعد ابتلا به آسیب های مختلفی می باشند، لذا نیازمند توجه و رعایت برنامه خودمراقبتی موثر در ارتقاء سلامت خود می‌باشند. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر مداخله آموزشی برنامه خودمراقبتی بر روند کیفیت زندگی سالمندان انجام گرفت.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی بود که بر روی 160 نفر از سالمندان تحت پوشش 8 مرکز بهداشتی درمانی شهر زنجان انجام شد. نمونه‌ها به روش خوشه‌ای انتخاب شده و به صورت تصادفی به دو گروه آزمون (80 نفر) و کنترل (80 نفر) تقسیم شدند. برای گروه آزمون 6 جلسه آموزشی یک ساعته در زمینه برنامه خود مراقبتی برگزار گردید. ابزارهای مورد استفاده شامل اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه کیفیت زندگی SF-36 بود. داده‌های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 20 و با به کارگیری آزمون‌های کای‌دو، دقیق فیشر، تی‌مستقل و تی‌زوجی مورد تحلیل قرار گرفتند.

یافته‌ها: نتایج نشان دهنده افزایش میانگین نمرات ابعاد مختلف کیفیت زندگی سالمندان گروه آزمون پس از انجام مداخله آموزشی بود (0.001>P).

نتیجه‌گیری: اگر سالمندان در مورد شیوه‌های صحیح زندگی اطلاعات درستی داشته باشند، می‌توان از بسیاری از مشکلات آنها پیشگیری نمود یا به نحو مطلوبی آنها را کنترل کرده و در جهت ارتقاء کیفیت زندگی آنان برنامه‌ریزی نمود.

واژه‌های کلیدی: سالمندی، کیفیت زندگی، خود مراقبتی
متن کامل [PDF 246 kb]   (4587 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: خودمراقبتی بيماري هاي مزمن
دریافت: ۱۳۹۴/۵/۲۹ | پذیرش: ۱۳۹۴/۶/۳۱