دوره 2، شماره 3 - ( پاییز 1394 )                   جلد 2 شماره 3 صفحات 19-27 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.20286/jech-02033


XML English Abstract Print


1- کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
2- اداره کل سلامت شهرداری تهران، تهران، ایران.
3- گروه پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند، مرند، ایران.
4- اداره کل سلامت شهرداری تهران، تهران، ایران. ، moradi20294@yahoo.com
چکیده:   (6517 مشاهده)

سابقه و هدف: بیماری ایدز، یکی از مشکلات بهداشتی در جهان به ویژه در کشورهای  در حال توسعه  می باشد. این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی مداخله آموزشی مبتنی بر روش همسان بر میزان آگاهی، نگرش و قصد رفتاری مرتبط با ایدز در دانش آموزان دختر دبیرستان های منطقه 14 شهر تهران انجام شده است.

مواد و روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی 330 نفر از دانش آموزان دختر به صورت تصادفی چندمرحله ای از بین 18 مدرسه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه دارای روایی و پایایی قابل قبول استفاده گردید. قبل از اجرای مداخله از دو گروه کنترل و مداخله پیش آزمون گرفته شد و اطلاعات لازم در باره آگاهی، نگرش  و قصدرفتاری نسبت به رفتارهای پیشگیری کننده ایدز برای طراحی و اجرای مداخله بدست آمد. سپس برنامه آموزشی اجرا و پس از 3 ماه پرسشنامه ها جهت سنجش تاثیر مداخله مجددا تکمیل شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری -21SPSS و آزمون های آماری تی‌مستقل، تی‌زوجی، کای اسکوئر، همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی استفاده شد.

یافته‌ها: پس از آموزش تغییرات معنی‌داری در میانگین نمرات آگاهی، نگرش و قصد رفتاری گروه مداخله مشاهده شد (0.001>P). سن با نگرش و قصد رفتاری با آگاهی و نگرش همبستگی مستقیم معنی‌داری داشت. آگاهی و نگرش قادر به پیش بینی 41 درصد تغییرات قصد رفتاری در دانش آموزان بودند.

نتیجه گیری: یافته های مطالعه حاضر نشان داد که استفاده از روش همسان در مداخلات آموزشی می تواند در افزایش آگاهی و بهبود نگرش و قصد رفتاری نسبت به رفتارهای پیشگیری کننده از ایدز، موثر باشد. 

متن کامل [PDF 299 kb]   (3159 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۴/۸/۱۲ | پذیرش: ۱۳۹۴/۹/۳۰