دوره 2، شماره 2 - ( تابستان 1394 )                   جلد 2 شماره 2 صفحات 20-27 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌ آباد، ایران. ، ashahbazirad2020@gmail.com
2- گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.
3- دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
چکیده:   (7828 مشاهده)

سابقه و هدف: کیفیت زندگی  به عنوان یکی از پدیده ­های مهم سلامتی از عوامل مختلفی تأثیر می پذیرد. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش سرسختی روان­شناختی و سلامت معنوی در تبیین کیفیت زندگی دانشجویان انجام شد.

مواد و روش ­ها: طرح پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه­ آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال ­تحصیلی 93-1392 بود. حجم نمونه برآورد شده 120 نفر بود که به صورت نمونه ­گیری خوشه ­ای انتخاب شدند. ابزارهای اندازه ­گیری شامل پرسشنامه­ سرسختی روان­شناختی اهواز، مقیاس سلامت معنوی پالوتیزیان و پارک و پرسشنامه کیفیت زندگی (SF-36) و همچنین برگه­ اطلاعات جمعیت ­شناختی دانشجویان بود. تحلیل داده ­ها در ویرایش 19 نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام انجام پذیرفت.

یافته­ ها: بین سرسختی روان­شناختی و کیفیت زندگی  همبستگی مثبت معنی‌داری وجود داشت (0.05>P). بین سلامت معنوی و کیفیت زندگی نیز رابطه مثبت و معنی‌داری مشاهده شد (0.05>P)، اما بین کیفیت زندگی و سلامت معنوی در بُعد وجودی رابطه معنی‌داری مشاهده نشد، در حالی­که در بُعد مذهبی رابطه معنی‌داری وجود داشت (0.05>P). سرسختی روان­شناختی و سلامت معنوی جمعاً 11.3 درصد واریانس کیفیت زندگی را پیش بینی کردند.

نتیجه­ گیری: با توجه به رابطه بین متغیرهای پژوهش، پیشنهاد می‌شود به منظور بالا بردن کیفیت زندگی دانشجویان، با تدارک بسته­های آموزشی در خصوص افزایش سلامت معنوی و سرسختی روان­شناختی در دانشگاه­ ها اقدامات مناسب صورت گیرد.

متن کامل [PDF 213 kb]   (2681 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: کیفیت زندگی
دریافت: ۱۳۹۴/۴/۱۹ | پذیرش: ۱۳۹۴/۶/۳۱