دوره 2، شماره 4 - ( زمستان 1394 )                   جلد 2 شماره 4 صفحات 48-56 | برگشت به فهرست نسخه ها

10.21859/jech-02047


XML English Abstract Print


1- گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.
2- گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران. ، sima_mokhtarpour@yahoo.com
چکیده:   (7157 مشاهده)

سابقه و هدف: آسیب‌های عابران پیاده از معضلات مهم بهداشت عمومی بوده و یکی از قربانیان عمده آسیب‌های ترافیکی کودکان می‌باشند. آموزش یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های رفع آسیب‌های ترافیکی است، ولیکن جهت کسب نتایج مفید و مؤثر، آموزش می‌بایست بر مبنای نظریه‌ها و الگوهای تغییر رفتار طراحی گردد. بنابراین، هدف مطالعه حاضر تعیین تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی پرسید-پروسید بر ارتقای رفتارهای ایمن ترافیکی دانش آموزان دختر مدارس ابتدایی شهر تبریز بود.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه کارآزمایی شاهددار تصادفی بود. جامعه پژوهش شامل 75 دانش آموز پایه چهارم ابتدایی از 2 مدرسه دولتی دخترانه بود که به صورت تصادفی انتخاب شدند. دانش آموزان پرسشنامه مبتنی بر الگوی پرسید-پروسید را قبل و یک ماه بعد از مداخله آموزشی تکمیل نمودند. مداخله شامل 6 جلسه آموزشی بود که در مدارس گروه آزمون اجرا گردید. یافته‌ها در نسخه 18 نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون‌های فیشر، کای اسکوئر، تی‌مستقل و تی‌زوجی تحلیل و بررسی گردید.

یافتهها: میانگین سنی شرکت کنندگان در پژوهش 0.68±10.11 بود. تفاوت معنی‌داری در خصوص متغیرهای دموگرافیک قبل از مداخله آموزشی بین دو گروه مشاهده نشد (P>0.05). نتایج نشان دهنده وجود تفاوت معنی‌دار در میانگین نمرات آگاهی، نگرش، عوامل مستعد کننده، عوامل قادر کننده، عوامل تقویت کننده و عملکرد در گروه آزمون پس از مداخله آموزشی نسبت به گروه کنترل بود (P<0.05).

نتیجه‌گیری: مداخله آموزشی بر اساس الگوی پرسید-پروسید می‌تواند سبب ارتقای رفتارهای ایمن ترافیکی دانش آموزان گردد.

متن کامل [PDF 178 kb]   (4617 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: پیشگیری از آسیب ها
دریافت: 1394/11/8 | پذیرش: 1395/6/7