دوره 3، شماره 1 - ( بهار 1395 )                   جلد 3 شماره 1 صفحات 28-35 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران. ، zandipayam.arash@gmail.com
2- گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
چکیده:   (6449 مشاهده)

سابقه و هدف: اعتیاد به بازی­های آنلاین، به عنوان رفتاری وسواسی، افراطی، غیر قابل کنترل و از لحاظ جسمانی و روانی مخرب در نظر گرفته می شود. پژوهش حاضر به منظور تعیین رابطه اجتناب تجربه ای، جو عاطفی خانواده و خودکنترلی با اعتیاد به بازی های آنلاین در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز انجام گرفت.

مواد و روش ها:  طرح پژوهش حاضر توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی می باشد که بر روی 200 نفر  از دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند، انجام شد. اطلاعات جمع آوری شده از طریق نرم افزار SPSS16 و با بکارگیری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون از نوع همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: طبق یافته ها، بین جو عاطفی خانواده و اعتیاد به بازی های آنلاین (r=0.53, P<0.001) و همچنین بین اجتناب تجربه ای و اعتیاد به بازی های آنلاین (r=0.27, P<0.001) همبستگی مثبت و معنادار و بین اعتیاد به بازی های آنلاین و خودکنترلی (r=-0.17, P<0.001) همبستگی منفی و معنادار وجود دارد. همچنین تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان داد که جوعاطفی خانواده می­ تواند 28 درصد از واریانس اعتیاد به بازی های آنلاین را تبیین کند.

نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش می توان با طراحی مداخلات مناسب از جمله آگاهی دادن به دانشجویان و دست اندرکاران در زمینه علائم و عواقب اعتیاد به بازی های آنلاین و سعی در جهت دهی صحیح استفاده از اینترنت در میان کاربران، به پیشگیری و کنترل موثر این اختلال پرداخت.

متن کامل [PDF 203 kb]   (5157 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: رفتارهاي اعتيادآور
دریافت: 1395/1/14 | پذیرش: 1395/3/15