دوره 3، شماره 1 - ( بهار 1395 )                   جلد 3 شماره 1 صفحات 20-27 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
2- مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران. ، karimi.a@umsha.ac.ir
3- مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران.
4- مرکز تحقیقات مدل سازی بیماری های غیرواگیر و گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
چکیده:   (4158 مشاهده)

سابقه و هدف: رفتارهای بهداشت دهان و دندان در دوران بارداری به دلیل پیامدهای آن بر سلامت مادر و کودک اهمیت دارد. این پژوهش با هدف بررسی نحوه انجام این رفتارها در زنان باردار و موانع تاثیر گذار بر آنها انجام گرفت.

مواد و روش: این مطالعه تحلیلی- مقطعی با مشارکت 280 نفر از زنان باردار شهر همدان در سال 1391 انجام شد. روش نمونه گیری خوشه ای طبقه ای و روش جمعآوری داده ها، استفاده از پرسشنامه شامل مشخصات جمعیت شناختی، رفتار مراجعه به دندانپزشک و مسواک زدن و موانع مربوط به انجام این دو رفتار بود. پایایی و روایی ابزار از طریق بررسی همبستگی درونی و مراجعه به پانل متخصصین مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 مورد تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها: میانگین سنی زنان مورد بررسی (4.88±(27 سال بود. میزان مسواک زدن بعد از هر وعده غذایی و استفاده از دهانشویه به ترتیب 12 درصد و 20 درصد بود. نیمی از زنان باردار در طی بارداری اخیر خود به دندانپزشک مراجعه نکرده بودند. خستگی و بی حوصلگی مهم ترین موانع مسواک زدن و هزینه بالا، احساس عدم نیاز و استرس آور بودن محیط دندانپزشکی تأثیرگذارترین موانع عدم مراجعه به دندانپزشکی بودند. عوامل مرتبط در عدم مراجعه به دندانپزشک شامل وضعیت اقتصادی ضعیف (0.011P=) و کار خارج از منزل (0.045P=) بود.

نتیجه گیری: با توجه به اهمیت پیامدهای مربوط به مشکلات دهان و دندان در دوران بارداری، توصیه می شود در جهت رفع موانع انجام رفتارهای مراقبتی برنامه ریزی شود.   

متن کامل [PDF 194 kb]   (2255 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: سلامت دهان و دندان
دریافت: ۱۳۹۴/۱۲/۷ | پذیرش: ۱۳۹۵/۳/۹