دوره 3، شماره 1 - ( بهار 1395 )                   جلد 3 شماره 1 صفحات 12-19 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- شبکه بهداشت و درمان شبستر، شبستر، ایران
2- گروه آموزش و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
3- کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
4- کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران ، towhid.babazadeh@gmail.com
5- گروه سلامت شهری در تهران، شهرداری تهران، تهران، ایران
چکیده:   (12725 مشاهده)

سابقه و هدف: امروزه بیماری های مزمن از جمله فشارخون بالا رو به افزایش است و این بیماری با سبک زندگی افراد رابطه تنگاتنگی دارد. لذا مطالعه حاضر با هدف سنجش تأثیر مداخله آموزشی سبک زندگی بر کنترل فشارخون در بیماران مبتلا به پرفشاری خون انجام شد.

مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی بود که در سال 1394 بر روی 210 نفر از بیماران مبتلا به پرفشاری خون در خانه های بهداشت شهرستان شبستر اجرا گردید. بیماران به صورت تصادفی چندمرحله ای در دو گروه آزمون (105=n) و کنترل (105=n) قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه سبک زندگی استاندارد (LSQ) در دو مرحله قبل و 2 ماه پس از مداخله آموزشی گردآوری گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی و آزمون های کای اسکوئر، تی زوجی و تی مستقل استفاده شد.

یافته ها: پس از مداخله، میانگین نمرات متغیرهای ورزش، کنترل وزن و تغذیه و سلامت روانی در گروه مداخله به طوری معنی داری افزایش یافته بود (0.05>P)، اما تغییرات انجام شده در گروه کنترل معنی دار نبود (0.05<P). همچنین مداخله آموزشی تاثیر معنی داری در کاهش فشارخون افراد گروه آزمون در مقایسه با گروه کنترل داشته است (0.05>P).

نتیجه گیری: طبق یافته ها، مداخله آموزشی در ارتقاء فعالیت فیزیکی، بهبود کنترل وزن و تغذیه و بهبود سلامت روانی در بیمان مبتلا به پرفشاری خون موثر بوده است. همچنین نتایج نشان داد که با بهبود سبک زندگی می توان فشارخون را نیز کنترل کرد.

متن کامل [PDF 385 kb]   (10099 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: خودمراقبتی بيماري هاي مزمن
دریافت: 1395/1/24 | پذیرش: 1395/3/31