دوره 3، شماره 1 - ( بهار 1395 )                   جلد 3 شماره 1 صفحات 43-50 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.21859/jech-03016


XML English Abstract Print


1- گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی شهر، خمینی شهر، ایران. ، faribahosseini688@yahoo.com
2- گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی شهر، خمینی شهر، ایران.
چکیده:   (4135 مشاهده)

سابقه و هدف: رشد روزافزون چاقی در جهان سبب پیدایش مشکلات گوناگون جسمی و روان شناختی برای افراد شده است. لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر روش باکروید بر نگرش خوردن و افزایش عزت نفس زنان مبتلا به چاقی رده سنی 30-20 ساله شهر اصفهان انجام شد.

مواد و روش ها: این پژوهش به صورت نیمه‌آزمایشی با پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه گواه صورت گرفت. جامعه پژوهش شامل کلیه زنان مبتلا به چاقی شهر اصفهان در بهار سال 1393 بودند که براساس روش نمونه‌گیری هدفمند 30 نفر از زنان چاق مراجعه‌کننده به کلینیک سلامت سپاهان انتخاب شده و سپس به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری (آزمایش و گواه) جایگزین شدند. مداخلات درمانی مبتنی بر روش باکروید بر روی گروه آزمایش، در طی 16 جلسه دوساعته و هفته‌ای دوبار انجام گرفت. ابزار اندازه‌گیری این پژوهش مقیاس BMI، فرم اطلاعات دموگرافیک، پرسش‌نامه نگرش خوردن و پرسشنامه عزت نفس بودند. در این پژوهش جهت آزمودن فرضیه‌ها از روش تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر با بهره گیری از بسته نرم افزاری SPSS-20 استفاده شد.

یافته ­ها: نتایج نشان داد که آموزش گروهی مبتنی بر روش باکروید در بهبود عزت نفس تاثیر معنی­دار داشته (0.001P<)، در حالیکه تاثیر معنی­ داری بر بهبود نگرش خوردن در شرکت کنندگان گروه مداخله مشاهده نشد (0.05<P).

نتیجه گیری: بنابر یافته­ های حاصل از این پژوهش می­ توان از روش باکروید در جهت افزایش عزت نفس زنان مبتلا به چاقی بهره برد.

واژه‌های کلیدی: نگرش خوردن، روش باکروید، چاقی، عزت نفس
متن کامل [PDF 208 kb]   (2308 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: سلامت روان
دریافت: ۱۳۹۵/۱/۲۵ | پذیرش: ۱۳۹۵/۳/۲۹