دوره 3، شماره 1 - ( بهار 1395 )                   جلد 3 شماره 1 صفحات 1-11 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه آموزش بهداشت، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
2- مرکز تحقیقات اختلالات رفتاری و سوء مصرف مواد و گروه بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران ، barati@umsha.ac.ir
3- گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
4- مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت و گروه بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
چکیده:   (4744 مشاهده)

سابقه و هدف: بکارگیری استراتژی‌های مؤثر آموزشی در پیشگیری از مصرف سیگار در کشورهای در حال توسعه کشورها ضروری به نظر می‌رسد. بنابراین، مطالعه حاضر باهدف تعیین تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر وب در پیشگیری از مصرف سیگار در نوجوانان پسر شهر همدان با بهره‌گیری از مدل تصورات و تمایلات انجام گردید.

مواد و روش ها: در این مطالعه مداخله ای، 114 نفر از نوجوانان پسر شهر همدان به‌صورت تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم ‌شده بودند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه مبتنی بر مدل تصورت و تمایلات و اطلاعات جمعیت‌شناختی آزمودنی‌ها بود. برنامه مداخله‌ای شامل 11 جلسه آموزشی مبتنی بر وب بود که در مدت زمان 2 ماه برای شرکت‌کنندگان گروه مداخله به مرحله اجرا درآمد. دو گروه آزمون و کنترل شش ماه پس از مداخله مورد پیگیری قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS-18 و با بکارگیری آزمون کای‌اسکوئر، تی‌مستقل، تی‌زوجی و کاپا مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفتند.   

یافته ها: اختلاف های معنی‌داری برای میانگین نمرات نگرش، هنجارهای انتزاعی، تصورات، قصد و اشتیاق رفتاری بین گروه‌های آزمون و کنترل بعد از اجرای برنامه مداخله‌ای مشاهده گردید (0.05P<). مصرف سیگار در گروه آزمون کاهش یافته بود، ولیکن این کاهش از نظر آماری معنی‌دار نبود (0.392P=).

نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بکارگیری مداخلات مبتنی بر وب، استراتژی آموزشی مؤثری در پیشگیری از افزایش احتمالی مصرف سیگار در بین نوجوانان پسر می‌باشد.

متن کامل [PDF 301 kb]   (1481 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: رفتارهاي اعتيادآور
دریافت: ۱۳۹۵/۲/۶ | پذیرش: ۱۳۹۵/۳/۲۵