دوره 3، شماره 3 - ( پاييز 1395 )                   جلد 3 شماره 3 صفحات 17-23 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.21859/jech-03033


XML English Abstract Print


1- گروه آموزش بهداشت، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
2- پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، تهران، ایران. ، m.tavousi@gmail.com
چکیده:   (6264 مشاهده)
سابقه و هدف: موضوع تغذیه در کودکان و سنین بالندگی علاوه بر نقش سلامت ساز و حیات بخش خود، می‌تواند در بهبود جریان رشد و پیشگیری از بروز عفونت‌ها مؤثر باشد. لذا، این مطالعه با هدف بررسی تأثیر مداخله آموزشی بر ارتقای رفتارهای سالم تغذیه‌ای در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر کرمانشاه در سال 95 انجام گردید.
مواد و روش­ ها: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی بود که تعداد 135 دانش آموز مقطع ابتدایی از طریق نمونه گیری تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل در آن شرکت کردند. اطلاعات مطالعه حاضر توسط یک پرسشنامه روا و پایا در دو مرحله قبل و بعد از مداخله در حیطه‌های آگاهی، نگرش، عملکرد و متغیرهای جمعیتی جمع‌آوری شد. داده‌ها توسط نسخه 13 نرم افزار آماری SPSS و با استفاده از آزمون آماری تی زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته­ ها: نتایج مطالعه در خصوص مقایسه نمرات متغیرهای آگاهی، نگرش و عملکرد گروه آزمون قبل و بعد از مداخله آموزشی حاکی از افزایش معنی‌دار نمرات بود (0.001>P)، ولیکن اختلاف معنی‌داری در این نمرات قبل و بعد از مداخله گروه کنترل مشاهده نشد (0.05<
P).
نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه نشان داد که مداخله آموزش موجب تغییر مثبت و فزآینده بر آگاهی، نگرش و به ویژه رفتار دانش آموزان در موضوع تغذیه سالم شده است. با توجه به بستر مناسب آموزش در مدرسه و کم هزینه و اثربخش بودن آموزش تغذیه‌ای، لزوم تعمیم این گونه برنامه‌های آموزشی ضروری به نظر می‌رسد.

 
متن کامل [PDF 648 kb]   (4099 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: رفتارهاي تغذيه اي
دریافت: ۱۳۹۵/۷/۲۸ | پذیرش: ۱۳۹۵/۹/۲۴