دوره 1، شماره 1 - ( بهار 1393 )                   جلد 1 شماره 1 صفحات 11-18 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.
2- گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران. ، Zareban@gmail.com
3- واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
4- گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.
چکیده:   (8688 مشاهده)

مقدمه: رفتارهای پیشگیری کننده از قبیل انجام آزمون‌های غربالگری نقش مهمی در پیشگیری و کنترل بیماری سرطان پستان دارند. لذا، مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی در اتخاذ رفتارهای پیشگیری‌کننده از سرطان پستان در بین معلمین زن شهر زاهدان انجام گردید. 

مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه‌تجربی بود که بر روی240 نفر (120 نفر گروه مداخله و 120 نفر گروه کنترل) از معلمین مدارس راهنمایی شهر زاهدان انجام گردید. پرسشنامه شامل اطلاعات جمعیت‌شناختی، آگاهی و سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی بود که از طریق خودگزارش‌دهی تکمیل گردید. برنامه آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی در طی 5 جلسه از طریق سخنرانی، فیلم آموزشی، پرسش و پاسخ و بحث گروهی برای شرکت‌کنندگان گروه مداخله اجرا شد. پرسشنامه‌ها قبل و 2 ماه بعد از انجام مداخله در دو گروه جمع‌آوری گردید. داده‌ها با نرم افزار SPSS-15 و با آزمون‌های تی‌مستقل، کای‌اسکوئر و رگرسیون خطی چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 

یافته ها: نتایج حاکی از آن بود که قبل از مداخله آموزشی تفاوت معنی‌داری در میانگین نمره آگاهی، عملکرد و سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی در دو گروه وجود نداشت، اما بعد از مداخله آموزشی، میانگین نمرات متغیرهای مورد بررسی در گروه مداخله افزایش معنی‌داری یافته بود(P<0.05). 
نتیجه گیری: مطالعه حاضر کارآیی مدل اعتقاد بهداشتی  را در ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پستان تایید نمود. از این رو مداخلات آموزشی با تاکید بر افزایش آگاهی، تغییر باورها و بهبود خودکارآمدی در رابطه با سرطان پستان پیشنهاد می گردد. 
متن کامل [PDF 483 kb]   (2563 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: پیشگیری از سرطان ها
دریافت: ۱۳۹۳/۴/۲۴ | پذیرش: ۱۳۹۳/۴/۲۴