دوره 3، شماره 4 - ( زمستان 1395 )                   جلد 3 شماره 4 صفحات 52-58 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- روانشناسی بالینی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. ، e.taba2014@gmail.com
2- گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
چکیده:   (2622 مشاهده)

سابقه و هدف: سبک‌های فرزندپروری یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در شکل‌گیری رفتار و شخصیت نوجوانان است. از این رو هدف از پژوهش حاضر، پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت و اضطراب اجتماعی براساس سبک‌های فرزندپروری بود.
مواد و روش‌‌ها: این پژوهش، یک مطالعه توصیفی و از نوع همبستگی بود که در سال 1395 انجام شد. بدین منظور، تعداد 400 نفر از دانش‌آموزان مدارس متوسطه شهرستان سبزوار به ‌روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل: پرسشنامه‌ اعتیاد به اینترنت Jung (IAT: Implicit-Association Test)، مقیاس اضطراب اجتماعی (Social Anxiety Scale for Adolescents SAS-A:) و پرسشنامه سبک‌های فرزندپروری Baumrind (Questionnaire Parenting Style BPSQ: Baumrind) بود. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه در نرم‌افزار 22 SPSS تحلیل گردید.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که همبستگی مثبت و معنی‌داری بین سبک‌های فرزندپروری استبدادی و آزادگذار با اعتیاد به اینترنت (102/0r=، 210/0r=) و اضطراب اجتماعی (576/0=، 517/0r=
r) وجود دارد. همچنین همبستگی منفی و معنی‌داری بین سبک مقتدرانه با اعتیاد به اینترنت (0.291-=r) و اضطراب اجتماعی (0.263-=r) مشاهده شد. علاوه بر آن، نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که سبک‌های فرزندپروری پیش‌بینی‌کننده‌ی معنی‌دار اعتیاد به اینترنت و اضطراب اجتماعی بوده و به‌ترتیب 39 و 35 درصد از واریانس آن‌ها را تبیین می‌نمود.

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به‌دست آمده، می‌توان با استفاده از روش‌های تربیتی مناسب و ایجاد برنامه‌ریزی‌های کاربردی، اعتیاد به اینترنت را پیش‌بینی کرد و ارتباط مثبت با دیگران را در افراد ارتقاء داد.

متن کامل [PDF 470 kb]   (865 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: سلامت روان
دریافت: ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۲/۲۴