دوره 1، شماره 1 - ( بهار 1393 )                   جلد 1 شماره 1 صفحات 19-26 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.20286/jech-010119


XML English Abstract Print


1- گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
2- مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران. ، Karimi.a@umsha.ac.ir
3- مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان.
4- مرکز تحقیقات مدلسازی بیماری های غیرواگیردار، گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان.
چکیده:   (8842 مشاهده)

مقدمه: به دنبال افزایش شهرنشینی، افزایش مسئولیت‌های شغلی زنان و رواج الگوهای غذایی غربی، مصرف غذاهای آماده در بین خانواده‌های ایرانی افزایش پیدا کرده است. تاکنون مطالعات محدودی با استفاده از تئوری در این زمینه انجام شده است. هدف از این مطالعه تعیین عوامل مرتبط با مصرف غذاهای فوری بر اساس تئوری شناختی اجتماعی در بین زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر همدان بود. 

مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی با استفاده از پرسشنامه های خود ایفا و با مشارکت 384 نفر از زنان مراجعه‌کننده به 10 مرکز بهداشتی و درمانی شهر همدان انجام شد. پرسشنامه‌ها شامل سوالات مربوط به سازه‌های تئوری شناختی اجتماعی، پرسشنامه 8 آیتمی بسامد مصرف غذاهای آماده و مشخصات جمعیت‌شناختی در طی شهریور و مهر ماه سال 1392 تکمیل شد. برای تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS ویرایش 16 و از آزمون‌های تی‌مستقل، تحلیل واریانس یکطرفه و رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد.
یافته‌ها: مدل به کار رفته توانست 21 درصد از واریانس بسامد مصرف غذاهای آماده را تبیین نماید. در مدل رگرسیونی، دو سازه فراهمی(P<0.001) و امید پیامد(P=0.04) سهم معنی داری در پیش بینی مصرف غذاهای فوری داشتند. وضعیت شغل زنان تنها متغیر جمعیت شناختی مرتبط با بسامد غذاهای آماده بود(P<0.001). 
نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد، طراحی مداخلاتی جهت ایجاد تغییر در امیدهای پیامد و فراهم نمودن گزینه های سالم می تواند نتایج مثبتی در کاهش مصرف غذاهای آماده داشته باشد.
متن کامل [PDF 717 kb]   (2853 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: رفتارهاي تغذيه اي
دریافت: ۱۳۹۳/۴/۲۴ | پذیرش: ۱۳۹۳/۴/۲۴