دوره 4، شماره 1 - ( بهار 1396 )                   جلد 4 شماره 1 صفحات 35-42 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه آموزش بهداشت، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
2- گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
3- گروه آموزش و ارتقاء سلامت، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی تهران، تهران، ایران.
4- گروه آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران.
5- گروه آموزش بهداشت، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. ، niknamis@modares.ac.ir
چکیده:   (2707 مشاهده)

سابقه و هدف: مصرف سیگار یکی از علل اصلی بروز بیماری‌های مختلف است. با توجه به روند افزایش مصرف سیگار در میان دانشجویان، مطالعه حاضر با استفاده از الگوی اعتقاد بهداشتی و با هدف تعیین پیشگویی‌کننده‌های اتخاذ رفتارهای پیشگیری‌کننده از مصرف سیگار در دانشجویان طراحی و اجرا شد.
مواد و روش‌‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی بود که روی 340 نفر از دانشجویان ساکن در خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای یک مرحله‌ای انتخاب شدند، صورت گرفت. در این پژوهش ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق‌ساخته براساس الگوی اعتقاد بهداشتی بود. همچنین داده‌های به‌دست آمده با استفاده از آمارهای توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چندگانه در نرم‌افزار 16 SPSS تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: در این پژوهش، شرکت‌کنندگان 45.91 درصد از نمره اتخاذ رفتارهای پیشگیری‌کننده از مصرف سیگار را کسب کرده بودند. از بین متغیرهای مستقل این مطالعه، سازه‌های حساسیت درک‌شده و موانع درک‌شده کمترین نمره و سازه‌های منافع درک‌شده و خودکارآمدی بیشترین نمره را به خود اختصاص داده بودند. نتایج آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد سازه‌های حساسیت درک‌شده و خودکارآمدی، پیش‌بینی‌کننده اتخاذ رفتار پیشگیری‌کننده از مصرف سیگار بودند. این متغیرها درمجموع، قادر به پیش‌بینی 24.6 درصد از تغییرات رفتار بودند.
نتیجه‌گیری: براساس نتایج این مطالعه در طراحی مداخلات آموزشی باید بر متغیر‌های حساسیت درک‌شده و خودکارآمدی به‌عنوان مهم‌ترین پیشگویی‌کننده‌های اتخاذ رفتارهای پیشگیری‌کننده از مصرف سیگار در دانشجویان تأکید شود.

متن کامل [PDF 712 kb]   (610 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: رفتارهاي اعتيادآور
دریافت: ۱۳۹۶/۱/۳۱ | پذیرش: ۱۳۹۶/۳/۳۱