دوره 4، شماره 2 - ( تابستان 1396 )                   جلد 4 شماره 2 صفحات 28-34 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- کارشناس ارشد، سوپروایزر آموزشی بیمارستان کامکار عرب نیا، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران
2- کارشناس ارشد، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران. ، zaheriazita69@gmail.com
چکیده:   (452 مشاهده)

سابقه و هدف: اضطراب، استرس و افسردگی از علل بروز درد قفسه سینه می ­باشند. از طرفی سلامت معنوی از عوامل اصلی سازگاری با بیماری به شمار می رود. لذا این مطالعه با هدف تعیین ارتباط اضطراب، استرس و افسردگی با سلامت معنوی در مبتلایان به سندرم حاد کرونری انجام شد.

مواد و روش ها: مطالعه مقطعی در 300 بیمار مبتلا به سندرم حاد کرونری، طی 10 ماه  در بیمارستان­ های آموزشی قم انجام شد. داده­ها با استفاده از پرسشنامه­های، اطلاعات زمینه ­ای و بالینی، افسردگی، اضطراب، استرس و سلامت معنوی جمع آوری و با استفاده از نرم­ افزار SPSS13 و آزمون های آماری مناسب تجزیه تحلیل شدند.

یافته ها: میانگین نمره اضطراب، استرس و افسردگی به ترتیب 7/2±8/7، 9/4±14/9 و4/4±4/7 و سلامت وجودی و مذهبی به ترتیب 5±75/46و 2/5±78/45 بود. میانگین نمرات اضطراب و استرس با بعد سلامت وجودی (196/0-r= و171/0r=) و افسردگی با هر دو بعد سلامت وجودی و مذهبی (244/0-r= و294/0-r=)، همبستگی معناداری نشان داد. داده ها نشان می دهند با افزایش سن، افسردگی و استرس افزایش و سلامت وجودی کاهش می­یابد. در افراد با سابقه بیماری مزمن، استرس، افسردگی، سلامت وجودی و مذهبی بیشتر است. در افراد با سابقه مصرف دارو قلبی افسردگی کمتر، استرس، اضطراب، سلامت وجودی و مذهبی بیشتر است.

نتیجه گیری: استرس و افسردگی بیماران مطالعه عادی و سلامت مذهبی و وجودی در حد متوسط بود. با تقلیل افسردگی، سلامت وجودی و مذهبی ارتقا یافته، با کاهش اضطراب سلامت وجودی بهبود می یابد. افراد بالاتر از 60 سال،  با سابقه بیماری مزمن و مصرف دارو قلبی باید مورد توجه قرار گیرند

     
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۳/۲۰ | پذیرش: ۱۳۹۶/۶/۲۳