دوره 4، شماره 1 - ( بهار 1396 )                   جلد 4 شماره 1 صفحات 57-64 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- مربی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران.
2- استادیار، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران.
3- استادیار، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران. ، khani_1512@yahoo.com
چکیده:   (530 مشاهده)

سابقه و هدف: سرطان سرویکس، به دلیل دوره طولانی قبل از تهاجم، برنامه غربالگری مناسب و درمان مؤثر ضایعات اولیه، یک سرطان قابل پیشگیری است. مطالعه حاضر با هدف بررسی فاکتورهای مرتبط با انجام پاپ اسمیر بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده در زنان شهر فسا انجام گردید.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی–تحلیلی و از نوع مقطعی بود که در سال 1395 بر روی 700 نفر از زنان متاهل که بصورت تصادفی ساده از بین مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهر فسا انتخاب شده بودند، انجام گردید. ابزار گردآوری اطلاعات شامل اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه آگاهی و نظریه رفتار برنامه ریزی شده بود. داده ها با استفاده از نسخه 22 نرم افزار SPSS و با بکارگیری آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و آنالیز رگرسیون لجستیک تحلیل شدند. 
یافته ها: 45.7 درصد از زنان سابقه انجام تست پاپ اسمیر را گزارش نمودند و 20.7 درصد نیز به طور مرتب تست پاپ اسمیر را انجام می دادند. طبق یافته ها سازه های آگاهی، نگرش، کنترل رفتاری درک شده و هنجار انتزاعی پیش بینی کننده قصد و رفتار غربالگری پاپ اسمیر در زنان بودند (0.05>P). ابن سازه ها 57.4 درصد از واریانس قصد و 31.6 درصد از واریانس رفتار را پیشگویی می کردند.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر، می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب در خصوص افزایش آگاهی، بهبود نگرش و هنجارهای انتزاعی و افزایش کنترل رفتاری درک شده، میزان انجام رفتارهای غربالگری در بین زنان را ارتقاء داد و این خود در پیشگیری و کنترل سرطان دهانه رحم نقش بسزایی دارد.

     
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ | پذیرش: ۱۳۹۶/۳/۸