دوره 1، شماره 1 - ( بهار 1393 )                   جلد 1 شماره 1 صفحات 1-10 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.20286/jech-01011


XML English Abstract Print


1- مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
2- مرکز تحقیقات علوم بهداشتی و گروه بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
3- مرکز تحقیقات مدلسازی بیماری های غیر واگیر و گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
4- گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران. ، Amirabbas_mousali@yahoo.com
5- گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
چکیده:   (17986 مشاهده)

مقدمه: رفتارهای ناایمن جنسی از مهمترین رفتارهای مخاطره‌آمیز هستند که فرد و جامعه را در معرض ابتلاء به بیماری‌های عفونی خطرناکی مانند ایدز و هپاتیت‌های ویروسی قرار می‌دهد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر برنامه آموزشی ترغیب رفتارهای جنسی ایمن در بین معتادین مرد تحت پوشش مراکز درمان اعتیاد شهر همدان با بهره‌گیری از تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده انجام شد.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی بود که بر روی 104 نفر (52 نفر گروه مداخله، 52 نفر گروه کنترل) از افراد مذکر تحت پوشش مراکز درمان اعتیاد شهر همدان انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای شامل سازه‌های تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده و اطلاعات جمعیت‌شناختی بود. قبل از انجام مداخله آموزشی، پیش آزمون توسط هر دو گروه به منظور ارزشیابی تشخیصی تکمیل شد. سپس افراد شرکت‌کننده در گروه مداخله در چهار جلسه آموزشی که بر اساس تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده تدوین شده بود شرکت نمودند. دو ماه پس از پایان برنامه از هر دو گروه پس آزمون بعمل آمد. برای تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS ویرایش 16 و از آزمون‌های تی‌زوجی، تی‌مستقل، کای‌دو، دقیق فیشر، مک‌نمار و تحلیل رگرسیون لجستیک چندگانه استفاده شد. 

یافته‌ها: پس از مداخله آموزشی، میانگین امتیازات سازه‌های تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده(نگرش نسبت به رفتار، نرم‌های انتزاعی، کنترل رفتاری، قصد رفتاری و رفتار) بصورت معنی‌داری افزایش پیداکرد. این تغییرات در گروه کنترل معنی دار نبود. 

نتیجه‌گیری: برگزاری کلاس‌های آموزشی ترغیب رفتارهای جنسی ایمن با بهره‌گیری از تئوری رفتار برنامه ریزی شده برای افراد تحت پوشش مراکز ترک اعتیاد می‌تواند سودمند باشد.
متن کامل [PDF 537 kb]   (2898 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: سلامت جنسي
دریافت: 1393/4/25 | پذیرش: 1393/4/25