دوره 1، شماره 1 - ( بهار 1393 )                   جلد 1 شماره 1 صفحات 27-35 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.20286/jech-010127


XML English Abstract Print


1- معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.
2- عضو مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری، کمیته تحقیقات HSR، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران. ، f.balali@yahoo.com
چکیده:   (7584 مشاهده)

مقدمه: استفاده از رسانه‌ها و منابع اطلاعاتی مختلف در حوزه سلامت با هدف دستیابی به سه پیامد؛ یادگیری اطلاعات صحیح سلامت، تغییر در نگرش‌های مرتبط با سلامت و ایجاد رفتارهای جدید منطبق با سلامت مورد توجه قرار می‌گیرد. این مطالعه با هدف تعیین نگرش و عملکرد پرسنل بهداشتی ستادی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در زمینه منابع اطلاعاتی سلامت اجرا شد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی 223 کارشناس بهداشتی شاغل در ستاد مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان به روش همه‌شماری در سال 1391 ارزیابی شدند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه پژوهشگرساخته، شامل مشخصات دموگرافیک و سوالات سنجش نگرش و عملکرد با آلفای کرونباخ 0.9 بود. نگرش و عملکرد براساس درصد پاسخ به سئوالات، به سه سطح ضعیف (زیر 50 درصد)، متوسط (75-50 درصد) و خوب (بالای 75 درصد) رتبه‌بندی گردید. داده ها در نرم افزارSPSS-20 با استفاده آزمون‌های کای دو، دقیق فیشر و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شد.

یافته‌ها: 42.6 درصد افراد مورد مطالعه دارای نگرش مثبت و 61.9 درصد دارای نمره عملکرد ضعیف بودند. بین نمره نگرش و عملکرد همبستگی مثبت وجود داشت (P<0.001). آنالیز آماری بین جنس، سن، مدرک تحصیلی و سابقه کار با نمره نگرش و عملکرد ارتباط معنی داری نشان نداد  (P<0.05). 

نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان داد که نگرش اکثر افراد مورد مطالعه نسبت به منابع اطلاعات سلامت در سطح متوسط و عملکرد آنها در سطح ضعیف قرار دارد. لذا پیشنهاد می‌گردد که به منظور استفاده بهینه و مؤثرتر از منابع اطلاعات سلامت، مداخلات آموزشی درجهت ارتقای عملکرد کارشناسان طراحی و اجرا گردد.
متن کامل [PDF 355 kb]   (1850 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۳/۴/۲۵ | پذیرش: ۱۳۹۳/۴/۲۵