دوره 1، شماره 1 - ( بهار 1393 )                   جلد 1 شماره 1 صفحات 62-71 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه بهداشت عمومی و پرستاری، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران. ، Khani_1512@yahoo.com
2- گروه بهداشت عمومی و پرستاری، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران.
3- گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان شیراز، شیراز، ایران.
چکیده:   (8635 مشاهده)

مقدمه: عمل جراحی سزارین از جمله اعمال جراحی بزرگ محسوب می‌شود و مانند سایر اعمال جراحی بزرگ با عوارضی همراه است. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر تئوری عمل منطقی در انتخاب نوع زایمان در بین زنان باردار انجام شد. 

مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر یک مداخله نیمه تجربی بود که بر روی 100 نفر(50 نفر گروه مداخله و 50 نفر گروه کنترل) از زنان باردار شکم اول سه ماهه آخر بارداری تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهری شهرستان فسا انجام شد. داده‌ها از طریق پرسشنامه مشتمل بر دو بخش سازه‌های تئوری عمل منطقی و اطلاعات جمعیت‌شناختی جمع‌آوری گردید. پس از انجام پیش‌آزمون، آموزش اختصاصی بر اساس تئوری عمل منطقی انجام گردید و سه ماه پس از انجام آموزش‌ها پس‌آزمون از هر دو گروه بعمل آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-18 و آزمون‌های تی‌زوجی، تی‌مستقل و کای‌اسکوئر استفاده گردید. 

یافته ها: نتایج حاصله از این مطالعه تفاوت معنی‌داری را در زمینه آگاهی، ارزشیابی نتایج رفتار، باورهای رفتاری و قصد بعد از مداخله بین گروه مداخله و کنترل نشان داد(P<0.001) و همچنین آزمون کای اسکوئر تفاوت معنی‌داری را بین دو گروه از نظر عملکرد نشان داد(P<0.001). 

نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش چنین استنباط می‌شود که مداخله حاضر در افزایش میزان آگاهی، ارزیابی از نتایج، نگرش و تقویت قصد زنان باردار و عملکرد آنان موثر بوده است. بنا براین پیشنهاد می‌شود از این الگو و سایر آموزش‌های سیستماتیک در زنان باردار جهت کاهش میزان سزارین استفاده گردد.
واژه‌های کلیدی: نگرش، سزارین، قصد، زنان باردار
متن کامل [PDF 410 kb]   (2398 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۳/۴/۲۵ | پذیرش: ۱۳۹۳/۴/۲۵