دوره 4، شماره 3 - ( پاییز 1396 )                   جلد 4 شماره 3 صفحات 44-51 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، ایران. ، aliakbarajam1387@gmail.com
2- گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، ایران.
چکیده:   (2523 مشاهده)
سابقه و هدف: افرادی‌ که از تاثیرات مثبت مهربانی آگاهند، از آن بعنوان وسیله‌ای برای حفظ و کنترل سلامتی خود استفاده می‌کنند. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه‌ی شفقت خود بر سواد سلامت دانش‌آموزان متوسطه‌ اول شهر گناباد بوده است که در سال تحصیلی 96-95 صورت گرفت.
مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه‌ی آماری شامل تمامی دانش‌آموزان دختر و پسر متوسطه اول شهرگناباد که مجموع آنها 2725 نفر بوده و بر اساس شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای با توجه به جدول مورگان نمونه‌ای 351 نفری درنظرگرفته شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسش نامه شفقت خود و پرسش نامه سواد سلامت استفاده شد. برای تحلیل داده‌‌ها از آزمون‌‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون، آزمون رگرسیون چندگانه، آزمون تی مستقل و آزمون آنووا با استفاده از نرم افزار SPSS v.20 استفاده شد.
یافته‌ها:میانگین و انحراف استاندارد نمره کل سواد سلامت 17.41±77.11 و نمره کل شفقت خود 12.9±71.6 بود. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین سواد سلامت و شفقت خود دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (0.311=r). بین میزان سواد سلامت دانش آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد (0.011=P). بین میزان شفقت خود دانش آموزان دختر و پسر تفاوت وجود ندارد (0.109=P)، بین میزان سواد سلامت دانش آموزان با توجه به پایه تحصیلی تفاوت وجود ندارد (0.051=P).
نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد که رابطه معناداری بین شفقت خود و سواد سلامت وجود دارد. بنابراین می توان با برگزاری دوره های آموزشی، کارگاه های آموزشی، پخش برنامه‌های صوتی و تصویری، توزیع تراکت‌های آموزشی در این زمینه فرهنگ‌سازی شود تا سواد سلامت دانش آموزان افزایش یافته و از تحمیل هزینه‌های سنگین بعدی ممانعت شود.
متن کامل [PDF 570 kb]   (593 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: سواد سلامت
دریافت: ۱۳۹۶/۵/۷ | پذیرش: ۱۳۹۶/۹/۲۹