دوره 1، شماره 1 - ( بهار 1393 )                   جلد 1 شماره 1 صفحات 55-61 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه آموزش و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
2- گروه آموزش و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. ، Shojae5@yahoo.com
3- گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
چکیده:   (5987 مشاهده)

مقدمه: اختلالات روانی از جمله افسردگی یکی از شایع‌ترین عوارض بعد از عمل توبکتومی می‌باشد. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش در کاهش میزان افسردگی زنان دارای سابقه عمل توبکتومی انجام گردید.

مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه‌تجربی بود که در بین 80 نفر (40 نفر گروه مداخله و 40 نفر گروه کنترل) از زنان دارای سابقه عمل توبکتومی در شهرستان کبودرآهنگ انجام گردید. پرسشنامه‌ مشتمل بر اطلاعات جمعیت‌شناختی و فرم 28 سوالی سلامت روان بود که به روش خود‌گزارش‌دهی تکمیل گردید. برنامه آموزشی در طی 4 جلسه، بصورت چهره به چهره و گروهی برای افراد اجرا شد. داده‌ها قبل از انجام مداخله و 2 ماه بعد از انجام آموزش در دو گروه جمع‌آوری گردید. داده‌ها با نرم افزار SPSS-18 و با آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون، تی مستقل و کوواریانس(ANCOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 

یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که برنامه آموزشی در کاهش میزان افسردگی زنان در گروه مداخله تاثیر داشته است و این کاهش از نظر آماری معنی‌دار می‌باشد (0.05>P). بطوری‌که نمره میانگین گروه مداخله قبل از آموزش 29.85 بود و پس از آموزش به 15.23 رسید. همچنین مشخص شد که افسردگی با میزان سواد و شغل افراد در ارتباط است بطوری‌که با افزایش تحصیلات، زنان افسردگی کمتری داشتند و افسردگی در زنان بیکار نیز بیشتر بود. 

نتیجه گیری: نتایج این مطالعه اهمیت آموزش در بهبود وضعیت سلامت روان زنان دارای سابقه توبکتومی را تائید می‌کند.
واژه‌های کلیدی: افسردگی، آموزش بهداشت، توبکتومی، زنان
متن کامل [PDF 438 kb]   (1541 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: سلامت روان
دریافت: ۱۳۹۳/۴/۲۵ | پذیرش: ۱۳۹۳/۴/۲۵