دوره 4، شماره 4 - ( اسفند 1396 )                   جلد 4 شماره 4 صفحات 20-31 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
2- مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
3- مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران. ، Babak_moeini@umsha.ac.ir
4- مرکز تحقیقات مدلسازی بیماری های غیر واگیر، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
چکیده:   (5220 مشاهده)
سابقه و هدف: سرطان پروستات یکی از بیماری های شایع در مردان می‌باشد و انجام رفتار غربالگری نقش مهمی در کاهش موارد سرطان پروستات ایفا می‌کند. مطالعه حاضر با هدف تحلیل باورهای مرتبط با رفتارهای غربالگری سرطان‌پروستات دربین مردان مراجعه کننده به مراکز بازنشستگی شهر همدان انجام گردید.
مواد و روش‌ها: این مطالعه مقطعی در سال 1395 بر روی 403 نفر از مردان مراجعه کننده به کانون‌های بازنشستگی شهر همدان که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده بودند، انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه­ ای مشتمل بر متغیرهای جمعیت شناختی و سازه های تئوری انگیزش محافظت بود. اطلاعات در نرم­افزار آماری  SPSS-16 و با بهره­گیری از آماره های توصیفی و آزمون همبستگی پیرسون تحلیل گردید.
یافته ها: میانگین سن مردان شرکت کننده در این مطالعه 5.74±60.2 سال بود. طبق یافته ها میزان انجام آزمایش اختصاصی پروستات (PSA) و معاینه انگشتی رکتوم (DRE) به ترتیب 21.6 و 5.7 درصد گزارش شد که در سطح نامطلوبی قرار داشتند. نتایج مطالعه نشان داد که وضعیت حساسیت درک شده نسبت به سرطان پروستات با 44.91 درصد در سطح نامطلوبی قرار داد، ولیکن وضعیت کارایی پاسخ درک شده و پاداش درک شده با 77.08 و 75.9 در حد نسبتاً مطلوبی می باشد.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته های مطالعه حساسیت درک شده، پاداش درک شده، ترس و خودکارآمدی درک شده نامطلوب بوده اند که در برنامه ریزی مداخلات آموزشی توجه به این یافته ها ضروری به نظر می رسد.
متن کامل [PDF 354 kb]   (1345 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: پیشگیری از سرطان ها
دریافت: 1396/6/19 | پذیرش: 1396/11/24