دوره 4، شماره 2 - ( تابستان 1396 )                   جلد 4 شماره 2 صفحات 35-43 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.21859/jech.4.2.35


XML English Abstract Print


1- گروه روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران.
2- گروه مشاوره، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
3- مرکز تحقیقات مراقبت مادر و کودک، گروه پرستاری داخلی- جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران. ، mahnaz.khatiban@gmail.com
چکیده:   (5224 مشاهده)
سابقه و هدف: نوجوانی و بلوغ مرحله مهمی از رشد انسان است. بلوغ باعث تغییرات فیزیولوژیکی، اجتماعی و روان‌شناختی در نوجوانان می‌شود و این تغییرات بر ابعاد مختلف زندگی فرد از جمله روابط والد- فرزندی و کنترل عواطف نوجوانان تأثیر می‌گذارد. در این راستا پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش گروهی بهداشت بلوغ به مادران بر تعارضات والد- فرزندی و کنترل هیجانات نوجوانان دختر انجام شد.
مواد و روش‌‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه‌تجربی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه مادران دانش‌آموزان دختر پایه هفتم منطقه 14 شهر تهران در سال تحصیلی 95-1394 تشکیل دادند. بدین‌منظور 30 مادر با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای بر حسب مناطق 20 گانه انتخاب شدند و به‌طور تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم گردیدند. آموزش گروهی بهداشت بلوغ طی 12 جلسه هفتگی و در مدت یک ساعت و نیم انجام شد. ابزارهای گردآوری اطلاعات شامل: پرسش‌نامه مشخصات جمعیت‌شناختی، پرسش‌نامه تعارض با والدین (Conflict to Parents) و مقیاس کنترل عواطف بود که قبل و بعد از مداخله آموزشی تکمیل گردید. شایان ذکر است که داده‌ها در نرم‌افزار 16  SPSS و با استفاده از روش تحلیل کواریانس تک متغیره تحلیل شدند.
یافته‌هانتایج نشان داد که تفاوت معناداری در میانگین نمرات تعارض والد- فرزندی و تمامی خرده‌مقیاس‌های آن پس از مداخله آموزشی در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل وجود دارد (0.05>P). همچنین نمرات میانگین کنترل عواطف و کل خرده‌مقیاس‌های آن در دختران آن‌ها پس از مداخله آموزشی در گروه آزمون در مقایسه با گروه کنترل کاهش نشان داد (0.05>P).
نتیجه‌گیریداشتن دانش و آگاهی‌های لازم در مورد بلوغ برای مادران و دختران نوجوان آن‌ها مفید می‌باشد و مانع بروز تعارض بین والدین با فرزندان و نیز کنترل عواطف در نوجوانان دختر می‌شود.
واژه‌های کلیدی: بلوغ، روابط والد- فرزندی، هیجان
متن کامل [PDF 911 kb]   (1014 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: سلامت روان
دریافت: ۱۳۹۶/۴/۲۶ | پذیرش: ۱۳۹۶/۶/۲۸