دوره 5، شماره 1 - ( خرداد 1397 )                   جلد 5 شماره 1 صفحات 42-48 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.21859/jech.5.1.42


XML English Abstract Print


1- گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
2- گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران.
3- مرکزبهداشت شهرستان زنجان، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران ، aheidari1392@yahoo.com
چکیده:   (4455 مشاهده)
سابقه و هدف: سواد سلامت شامل مجموعه ای از مهارت هاست که فرد را قادر به خواندن، شنیدن و تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری و بکارگیری این مهارت ها در مسائل مربوط به سلامت می نماید که وجود این مهارت برای زنان در یک خانواده در سلامت و شادابی اعضای خانواده و کل جامعه تاثیر به سزائی دارد. هدف از مطالعه حاضر تعیین سطح سواد سلامت زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان زنجان در سال 1395 بود.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی-تحلیلی و از نوع مقطعی بود که در بین 323 نفر از زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر زنجان که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده بودند، انجام گردید. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه سواد سلامت عملکردی بالغین بود. داده های این مطالعه با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: میانگین سنی شرکت کنندگان 5.4±30.8 سال بود و اکثر افراد (39 درصد) تحصیلات دانشگاهی داشتند. 22.6 درصد از افراد مورد مطالعه سواد سلامت ناکافی، 22.3 درصد سواد سلامت مرزی و 50.1 درصد سواد سلامت کافی داشتند. سواد سلامت ارتباط معنی داری با سطح تحصیلات (P<0.001) و وضعیت شغلی شرکت کنندگان در مطالعه  داشت (P=0.044).
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد سواد سلامت حدود نیمی از زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر زنجان در حد مطلوب نبود.  نظر به نقش حیاتی بانوان در سلامت خانواده و اجتماع ضروری است تا برنامه ریزی آموزشی در زمینه ارتقاء سواد سلامت این گروه مهم انجام شود.
متن کامل [PDF 278 kb]   (802 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: سواد سلامت
دریافت: 1396/6/28 | پذیرش: 1396/12/29