دوره 4، شماره 4 - ( اسفند 1396 )                   جلد 4 شماره 4 صفحات 49-55 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران ، dehghanif@hotmail.com
2- گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
3- گروه علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
چکیده:   (2144 مشاهده)
سابقه و هدف: مشغولیت با تصویر بدنی از مهمترین موارد د‌ل‌مشغولی افراد بوده که عوامل زیادی بر میزان رضایت از آن تاثیر می­ گذارند. هدف از پژوهش حاضر پیش‌بینی نارضایتی از تصویر بدن بر پایه‌ی هوش معنوی و الگوهای فرهنگی­ اجتماعی در زنان مراجعه‌کننده به باشگاه‌های ورزشی شهر یزد بود.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می ­باشد. جامعه‌ی آماری مورد مطالعه را کلیه زنان ساکن شهر یزد تشکیل می‌داد که در کلاس­های ورزشی شرکت می­ کردند. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای تعداد 351 نفر جهت شرکت در پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه­ های تصویر بدن، هوش معنوی و الگوهای فرهنگی­ اجتماعی بود. اطلاعات جمع­ آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد بین هوش معنوی و نارضایتی از تصویر بدن همبستگی معکوس و بین الگوهای فرهنگی-اجتماعی و نارضایتی از تصویر بدن همبستگی معنادار مثبت وجود داشت (P<0.05). هوش معنوی و الگوهای فرهنگی-اجتماعی هر دو پیش بینی کننده نارضایتی از تصویر بدن هستند اما هوش معنوی سهم بیشتری در تبیین آن دارد.
نتیجه‌گیری: در مجموع این پژوهش نشان داد که متغیرهای هوش معنوی و الگوهای اجتماعی-فرهنگی نقش معناداری در تبیین نارضایتی از تصویر بدنی  دارند اما هوش معنوی پیش‌بینی‌کننده قوی‌تری برای نارضایتی از تصویر بدنی بود. از این رو بررسی اثربخشی جلسات آموزش هوش معنوی جهت کاهش نارضایتی از تصویر بدنی برای پژوهش های آتی پیشنهاد می‌گردد.
متن کامل [PDF 294 kb]   (448 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: سلامت روان
دریافت: ۱۳۹۶/۷/۱۴ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۰/۱۷