دوره 4، شماره 3 - ( پاییز 1396 )                   جلد 4 شماره 3 صفحات 19-25 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- دانشجوی دکتری تخصصی، گروه جامعه شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران.
2- دانشیار، گروه جامعه شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران. ، mansour_haghighatian@yahoo.com
3- دانشیار، گروه جامعه شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران.
چکیده:   (1704 مشاهده)
سابقه و هدف: با توجه به روند رو به رشد جمعیت سالمندان و با عنایت به افزایش ناتوانایی‌های دوره سالمندی با بالا رفتن سن، توجه به انزوای اجتماعی سالمندان و نقش سلامت در کاهش این پدیده از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف اصلی تحقیق، بررسی رابطه انزوای اجتماعی و سلامت در سالمندان شهر تهران بود.
مواد و روش‌ها: این مطالعه مقطعی و از نوع همبستگی بود. مطالعه حاضر در سال 1396 و در میان 382 نفر از سالمندان 65 سال و بالای شهر تهران که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب‌شده بودند، انجام گردید. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه سلامت عمومی گلد برگ (GHQ)، پرسشنامه توانایی انجام فعالیت‌های روزانه زندگی (ADL) و پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز بود. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 22 در دو سطح توصیفی و تحلیلی با آزمون‌ ضریب همبستگی پیرسون انجام شد.
یافته‌ها: 52.4 درصد پاسخگویان از سلامت جسمانی، 56.8 درصد از سلامت اجتماعی و 60.5 درصد از سلامت روانی برخوردار و میانگین انزوای اجتماعی در سالمندان موردمطالعه حدود 62 درصد بود. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشانگر داد که بین سلامت روانی و اجتماعی سالمندان و انزوای اجتماعی آن‌ها رابطه معنی‌داری و معکوسی وجود داشت، به این معنی که با افزایش سلامت روانی و اجتماعی انزوای اجتماعی سالمندان کاهش می‌یابد.
نتیجه‌گیری: بین سلامت و انزوای اجتماعی در سالمندان رابطه معکوس وجود داشت و برخورداری از سلامت روانی و اجتماعی می‌تواند بر کاهش انزوای اجتماعی این قشر آسیب‌پذیر اثر مثبت داشته باشد.
متن کامل [PDF 802 kb]   (374 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۶/۷/۱۶ | پذیرش: ۱۳۹۶/۹/۵