دوره 5، شماره 1 - ( خرداد 1397 )                   جلد 5 شماره 1 صفحات 19-26 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.21859/jech.5.1.19


XML English Abstract Print


1- مرکز پژوهش دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
2- مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران. ، babak_moeini@umsha.ac.ir
3- مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
4- گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
چکیده:   (3652 مشاهده)
سابقه و هدف: یکی از تعیین کننده های مهم سلامت در هر جامعه ای، سواد سلامت است. مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت سواد سلامت کارمندان دانشگاه علوم پزشکی همدان و عوامل دموگرافیک مرتبط با آن صورت گرفت.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی- تحلیلی بود که در سال 1395 در 188 نفر از کارمندان دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شد. کارمندان از طریق روش نمونه گیری طبقه ای وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه سواد سلامت بزرگسالان ایرانی (HELIA) بود که از طریق خودگزارش دهی تکمیل گردید. داده ها با استفاده از آزمون های کای دو، ضریب همبستگی، آنالیز واریانس یکطرفه و رگرسیون خطی با استفاده از  نرم ­افزار SPSS  نسخه 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ­ها: میانگین سنی کارمندان 36.84 سال بود. اکثر کارمندان (74.5 درصد)، اطلاعات مرتبط با سلامت را از طریق اینترنت کسب می کردند. در بین ابعاد پنجگانه سلامت، بعد فهم اطلاعات سلامت از وضعیت مطلوبتری برخوردار بود. بالاترین ضریب همبستگی بین ابعاد سواد سلامت مربوط به ارتباط بین فهم و تصمیم گیری بود (0.05>, P0.582=r). به طور متوسط سواد سلامت کارمندان در سطح مرزی بود و سن، وضعیت تأهل، وضعیت تحصیلات و منابع کسب اطلاعات پیشگویی کننده سواد سلامت در کارمندان بودند.
نتیجه ­گیری: در مجموع نتایج مطالعه نشان داد سواد سلامت کارمندان در حد مرزی بود.  به نظر می رسد جهت بهبود وضعیت سواد سلامت کارمندان، لازم است مداخلاتی مبتنی بر ویژگی های دموگرافیک طراحی و اجرا گردد.
متن کامل [PDF 285 kb]   (633 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: سواد سلامت
دریافت: ۱۳۹۶/۸/۲۲ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۰/۲۳