دوره 5، شماره 2 - ( شهريور 1397 )                   جلد 5 شماره 2 صفحات 36-44 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.21859/jech.5.2.36


XML English Abstract Print


1- گروه پرستاری بهداشت جامعه، دانشکده پرستاری مامایی همدان، مرکز تحقیقات مراقبت از بیماری های مزمن در منزل، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
2- گروه پرستاری بهداشت جامعه، دانشکده پرستاری مامایی همدان، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
3- گروه پرستاری بهداشت جامعه، دانشکده پرستاری مامایی همدان، مرکز تحقیقات مراقبت از بیماری های مزمن در منزل، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران. ، n.mohammadi@umsha.ac.ir
4- گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
چکیده:   (1732 مشاهده)
سابقه و هدف: مهارت‌های ارتباطی یکی از عواملی است که می‌تواند روی سلامت عمومی دانشجویان تاثیرگذار باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی همبستگی مهارت‏های ارتباطی با سلامت‏ عمومی دانشجویان پرستاری انجام شد.
مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر توصیفی- تحلیلی است که به‌صورت مقطعی در سال 1396 روی 320 نفر از دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان که با روش نمونه‌گیری تصادفی- طبقه‌ای انتخاب شده بودند، انجام شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه سنجش سلامت‏عمومی گلدبرگ (GHQ-28) و مهارت‏های ارتباطی جرابک بود که با روش خودایفا توسط دانشجویان تکمیل شد. آزمون‌های آماری T‌مستقل، تحلیل واریانس یک‌طرفه و ضریب همبستگی اسپیرمن، مدل رگرسیونی خطی چندگانه و نرم‌افزار SPSS 16 به کار رفتند.
یافته‌ها: اکثر دانشجویان (75%) با میانگین نمره 8.68±29.71 سلامت‏ عمومی نامطلوبی داشتند. بین دو متغیر مهارت‏‌های ارتباطی و سلامت‏ عمومی همبستگی منفی مشاهده شد (0.333-=r). همچنین سلامت‏ عمومی با تمام ابعاد مهارت‏‌های ارتباطی به‌جز بعد قاطعیت رابطه معنی‌داری داشت (p<0.05). مهارت‏‌های ارتباطی با اغلب ابعاد سلامت‏عمومی (0.001>p) به‌جز بعد عملکرد اجتماعی همبستگی معکوس و معنی‌داری داشت. همچنین دانشجویانی که مادر کارمند یا خانه‌دار داشتند از وضعیت سلامت روان مطلوب‌تری برخوردار بودند (0.05>p).
نتیجه‌گیری: مهارت‌های ارتباطی بر حیطه‌های سلامت روان از جمله کاهش علایم جسمانی، اضطراب و اختلالات خواب، اختلال در عملکرد اجتماعی و افسردگی دانشجویان تاثیر دارد.
متن کامل [PDF 231 kb]   (470 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: سلامت روان
دریافت: ۱۳۹۶/۸/۲۳ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۱/۹