دوره 4، شماره 4 - ( اسفند 1396 )                   جلد 4 شماره 4 صفحات 13-19 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.21859/jech.4.4.13


XML English Abstract Print


1- گروه آموزش بهداشت، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
2- گروه آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
3- گروه فن آوری اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
4- شبکه بهداشت و درمان شهرستان کرج، البرز، ایران.
5- گروه آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. ، javanmardierfan@gmail.com
چکیده:   (4902 مشاهده)
سابقه و هدف: سواد سلامت به عنوان یکی از موضوعات مهم برای ارتقای سطح سلامت جامعه، مورد توجه سیاستگزاران قرار گرفته است. از طرفی کیفیت زندگی و تلاش در راه اعتلای آن، نقش بسزایی در سلامت فردی و اجتماعی دارد. نظر به نقش بزرگسالان به عنوان گروه مولد جامعه، این پژوهش با هدف تعیین ارتباط سواد سلامت و کیفیت زندگی در بزرگسالان انجام شد.  
مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی از نوع همبستگی بر روی 256 نفر از بزرگسالان 18 تا 65 ساله شهر کرج در سال 95 انجام شد. نمونه گیری به صورت نمونه گیری در دسترس انجام شد. داده‌ها با استفاده از ابزار سنجش سواد سلامت جمعیت شهری 18 تا 65 ساله ایرانی (HELIA) و پرسشنامه کیفیت زندگی 12 سوالی (SF-12) گردآوری شدند. سپس با استفاده از آماره‌های توصیفی و آزمون‌ همبستگی پیرسون در نرم افزار spss نسخه 21 تحلیل شدند.
یافته ها: در این مطالعه 24.2 درصد (62 نفر) از بزرگسالان، سواد سلامت ناکافی و 23.4 درصد (60 نفر) سواد سلامت نه چندان کافی داشتند. میانگین (انحراف معیار) نمره کیفیت زندگی در حیطه های سلامت جسمانی (2.68)16.24، سلامت روانی (3.89)20.43 و کیفیت زندگی کل (5.82)36.68 از 48 بود. بین سواد سلامت و ابعاد جسمانی و روانی کیفیت زندگی و همچنین کیفیت زندگی کل همبستگی مستقیم و  معنی دار وجود داشت (0.05>P).
نتیجه گیری: با توجه به ارتباط سواد سلامت با ابعاد کیفیت زندگی، توجه هر چه بیشتر به ارتقای سواد سلامت افراد (به ویژه بزرگسالان دارای سواد سلامت ناکافی) در برنامه های ارتقای کیفیت زندگی، ضروری به نظر می رسد.
متن کامل [PDF 252 kb]   (1603 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: سواد سلامت
دریافت: ۱۳۹۶/۹/۱۶ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹