دوره 4، شماره 4 - ( اسفند 1396 )                   جلد 4 شماره 4 صفحات 4-12 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران
2- گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
3- گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران ، khiyaliz@yahoo.com
چکیده:   (2429 مشاهده)
سابقه و هدف: بیماریهای مقاربتی بعنوان یکی از شایعترین بیماریهای عفونی از معضلات بهداشتی جامعه می باشد. اجرای مداخلات آموزش بهداشت بهترین استراتژی در دسترس برای ارتقای بهداشت جنسی محسوب می شود.  لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش پیشگیری از بیماریهای مقاربتی در زوجین بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در  شهر فسا  در سال 1395  انجام گرفت.
مواد و روش ها: این مطالعه نیمه تجربی برروی 70 زوج مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر فسا (35 زوج در گروه مداخله و 35زوج در گروه کنترل) انجام گرفت. اﺑﺰار ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت، پرسشنامه ای استاندارد شامل اطلاعات دموگرافیک، سنجش سازه های مدل اعتقاد بهداشتی و عملکرد زوجین در پیشگیری از بیماری های مقاربتی بود که توسط هر دو گروه قبل و 3 ماه بعد از مداخله تکمیل شد. مداخله آموزشی طی 4 جلسه 50-55 دقیقه ای به شیوه بحث گروهی، پرسش و پاسخ همراه با تصاویر آموزشی برای گروه مداخله اجرا شد. داده ها وارد نسخه 22 نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون های آماری مجذور کای، تی مستقل و تی زوجی تحلیل گردید.
یافته ها: میانگین سنی افراد شرکت کننده در گروه مداخله و کنترل به ترتیب 5.35±27.02 و 4.45±25.14 بود. میانگین نمرات تمام سازه های مدل اعتقاد بهداشتی و میزان عملکرد زوجین در پیشگیری از بیماری های مقاربتی در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل بعد از مداخله ی آموزشی افزایش یافت (0.001>P).
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که طراحی و اجرای برنامه های آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی در زمینه پیشگیری از بیماریهای مقاربتی و بهداشت جنسی اثربخش است.
متن کامل [PDF 260 kb]   (562 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: سلامت جنسي
دریافت: ۱۳۹۶/۹/۲۷ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹