دوره 1، شماره 3 - ( پاییز 1393 )                   جلد 1 شماره 3 صفحات 38-46 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.20286/jech-010345


XML English Abstract Print


1- گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
2- مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت و گروه بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران. ، Babak_moeini@umsha.ac.ir
3- مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت و گروه بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
4- مرکز تحقیقات مدل‌سازی بیماری‌های غیرواگیر و گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
5- مرکز تحقیقات اختلالات رفتاری و سوءمصرف مواد، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
چکیده:   (10802 مشاهده)

سابقه و هدف: اهمیت توجه به هوش هیجانی در نوجوانان نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته و باید مهارت‏ های گوناگون در آنان تقویت گردد؛ ازجمله این مهارت‏ ها برقراری ارتباط مؤثر و کارآمد می‏ باشد. این مطالعه با هدف تعیین رابطه بین هوش هیجانی و مهارت‏ های ارتباطی دانش‏ آموزان مقطع دبیرستان شهر همدان بر اساس تئوری حمایت اجتماعی انجام شد.

 مواد و روش ‏ها: این مطالعه توصیفی، تحلیلی در سال 1393 بر روی 497 نفر از دانش ‏آموزان دبیرستانی شهر همدان انجام گرفت. آزمودنی ‏ها به روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای انتخاب‌شده و پرسشنامه‏ مهارت های ارتباطی، هوش هیجانی و حمایت اجتماعی را تکمیل کردند. داده‏ های جمع‌آوری‌شده با نرم‌افزار SPSS-18 و با آزمون‏ های ضریب همبستگی پیرسون، اسپیرمن، آزمون تی‌مستقل و آنالیز واریانس یک‌طرفه تجزیه‌وتحلیل گردید.  

یافته ‏ها: بر پایه نتایج بین هوش هیجانی و مهارت‏ های ارتباطی دانش ‏آموزان مورد بررسی ارتباط معنی‏ داری وجود داشت (P<0.05). سطح مهارت‏ های ارتباطی دانش‏ آموزانی که در این مطالعه موردبررسی قرار گرفتند در حد متوسط بوده و پژوهش حاضر برتری کلی سطح نمرات مهارت‏ های ارتباطی، هوش هیجانی و حمایت اجتماعی(به‌جز حمایت ارزیابی) در گروه دختران نسبت به پسران را نشان داد، همچنین بین هوش هیجانی و مهارت‏ های ارتباطی با سازه های حمایت اجتماعی ارتباط معنی‏ داری وجود داشت (P<0.05). 
نتیجه‏ گیری: طبق یافته‏ ها جهت افزایش هوش هیجانی و ارتقاء مهارت‏ های ارتباطی نیاز به انجام مداخلات آموزشی، تهیه و تدوین بسته‏ های آموزشی جهت دانش ‏آموزان، والدین آنها و مربیان مدارس احساس می‏ شود.
متن کامل [PDF 586 kb]   (5027 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۳/۷/۲۰ | پذیرش: ۱۳۹۳/۱۰/۵