دوره 1، شماره 3 - ( پاییز 1393 )                   جلد 1 شماره 3 صفحات 63-69 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشکده علوم پزشکی ساوه، ساوه، ایران.
2- گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشکده علوم پزشکی ساوه، ساوه، ایران. ، Hamidabredari@yahoo.com
3- گروه بهداشت بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشکده علوم پزشکی ساوه، ساوه، ایران.
4- گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.
5- گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران.
چکیده:   (8779 مشاهده)

سابقه و هدف: حمایت اجتماعی از عوامل مؤثر در پیروی از رژیم‌درمانی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون می‌باشد. اما این ارتباط در جمعیت با پرفشاری خون هنوز به‌طور کامل بررسی نشده است. هدف از این پژوهش تعیین ارتباط بین حمایت اجتماعی با پیروی از رژیم‌درمانی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون بود.

 مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر، یک مطالعه مقطعی (توصیفی-تحلیلی) می‌باشد که در آن کلیه بیماران مبتلا به پرفشاری خون (130 بیمار) کلینیک قلب بیمارستان طالقانی تهران به روش سرشماری انتخاب و وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسش‌نامه جمعیت شناختی، پرسش‌نامه پیروی از رژیم‌درمانی هیل بن و پرسش‌نامه حمایت اجتماعی وایکس بود. بعد از جمع‌آوری پرسش‌نامه‌ها، داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 16 و به‌کارگیری آزمون‌های ضریب همبستگی اسپیرمن، تی‌مستقل و آنالیز واریانس یک‌طرفه مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: در این مطالعه 85.4 درصد از بیماران دارای پیروی متوسط از رژیم‌ درمانی، 5.4 درصد پیروی خوب و 9.2 درصد دارای پیروی ضعیف بودند. ارتباط معناداری بین حمایت اجتماعی و میزان پیروی از رژیم‌درمانی ملاحظه شد (P<0.05). بدین ترتیب که بیماران با حمایت اجتماعی متوسط و خوب، از پیروی بهتری از رژیم‌درمانی خود، نسبت به بیماران با حمایت اجتماعی ضعیف برخوردار بودند. همچنین در این مطالعه ارتباط معناداری بین سطح سواد و وضعیت تأهل با حمایت اجتماعی ملاحظه گردید (P<0.05).

نتیجه‌گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که حمایت اجتماعی باید به‌عنوان یک مؤلفه اثرگذار بر میزان پیروی از رژیم‌درمانی و سلامت بیماران با پرفشاری خون موردتوجه قرار گیرد. در نظر گرفتن حمایت اجتماعی می‌تواند منجر به بهبود وضعیت پیروی از رژیم‌درمانی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون گردد.
متن کامل [PDF 1313 kb]   (2800 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: خودمراقبتی بيماري هاي مزمن
دریافت: 1393/7/29 | پذیرش: 1393/12/9