دوره 1، شماره 4 - ( زمستان 1393 )                   جلد 1 شماره 4 صفحات 1-10 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
2- گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
3- گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
4- گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. ، Shojae5@yahoo.com
چکیده:   (9131 مشاهده)

سابقه و هدف: مشکلات مربوط به عادت ماهیانه یکی از علل عمده ناخوشی در زنان است. بحث گروهی یک روش پژوهشی است که گروه کوچکی از مشارکت‌کنندگان به منظور گردآوری اطلاعات به بحث درباره یک موضوع خاص می‌پردازند. این پژوهش با هدف تعیین تأثیر آموزش از طریق بحث گروهی بر رفتارهای بهداشتی دوران عادت ماهیانه دختران نوجوان انجام گرفت. 

مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه مداخله‌ای نیمه تجربی (یک گروهی) می‌باشد، که بر روی دختران 19-12 سال ساکن مراکز شبانه‌روزی بهزیستی شهر تهران انجام شد. در این مطالعه کلیه افراد واجد شرایط (61 نفر) وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته شامل دو قسمت خصوصیات دموگرافیک و سؤالات عملکرد در خصوص بهداشت بلوغ جسمی (دوران عادت ماهیانه) بود که قبل و یک ماه پس از مداخله تکمیل گردید. مداخله آموزشی در طی 3 ماه انجام گرفت. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری کولموگروف-اسمیرنوف و آزمون تی‌زوجی از طریق نرم‌افزار SPSS-16 تحلیل شدند. 

یافته‌ها: پس از مداخله آموزشی در مقایسه با قبل از آن میانگین نمره عملکرد از 4.43±12.11 به 2.97±16.50 افزایش یافت که این میزان تغییر از لحاظ آماری معنی‌دار بود (P<0.001). 
نتیجه‌گیری: مداخله آموزشی از طریق بحث گروهی تأثیر مثبتی در بهبود عملکرد افراد مورد مطالعه در خصوص بهداشت بلوغ جسمی داشت، لذا استفاده از این روش در آموزش مسائل مربوط به دوران بلوغ دختران نوجوان پیشنهاد می‌شود.
متن کامل [PDF 530 kb]   (3910 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: سلامت جنسي
دریافت: 1393/10/10 | پذیرش: 1394/1/31