دوره 1، شماره 4 - ( زمستان 1393 )                   جلد 1 شماره 4 صفحات 43-50 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.
2- گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران. ، dr.shamsi@arakmu.ac.ir
3- گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.
چکیده:   (5197 مشاهده)

سابقه و هدف: بیشتر بیماری‌های کودکان دارای علائم و نشانه‌هایی هستند که برخی از این علائم، نشانه‌ی خطر می‌باشند. دانش مادران نسبت به علائم و نشانه‌های بیماری‌ها بخصوص بیماری‌های تنفسی و گوارشی، در کاهش میزان مرگ و میر کودکان کمتر از پنج سال کمک‌کننده است. لذا پژوهش حاضر باهدف تعیین آگاهی، نگرش و عملکرد مادران در مورد نشانه‌های خطر در کودکان کمتر از پنج سال انجام شد. 

مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی-تحلیلی بر روی 350 نفر از مادران دارای کودک کمتر از پنج سال مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اراک که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند انجام پذیرفت. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته چندقسمتی شامل مشخصات جمعیت‌شناختی، آگاهی، نگرش و عملکرد بود که روایی و پایایی آن قبل از مطالعه بررسی شد. داده‌ها از طریق مصاحبه جمع‌آوری و با استفاده از ویرایش 19 نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های همبستگی پیرسون، تی‌مستقل و آنالیز واریانس یک‌طرفه تجزیه‌ و تحلیل شدند. 

یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار نمره آگاهی مادران در مورد نشانه‌های خطر کودکان 13.7±60.17، نگرش 5.29±77.45 و عملکرد در زمینهٔ عفونت‌های تنفسی 41.5±49.5، اسهال 41.42±49.25 و تب و تشنج 42.91±52.1 بود. از نظر عملکرد بین مادران شاغل و خانه‌دار تفاوت معنی‌داری وجود داشت. عملکرد مادران در وضعیت‌های اقتصادی و سطح تحصیلات مختلف تفاوت معنی‌داری داشت. بین نگرش با آگاهی و عملکرد رابطه مثبت معنی‌داری مشاهده گردید (P<0.001). 
نتیجه‌گیری: یافته‌های این مطالعه می‌تواند برای طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی با هدف ارتقای آگاهی، نگرش و عملکرد مادران در مورد نشانه‌های خطر کودکان مفید باشد.
واژه‌های کلیدی: آگاهی، نگرش، عملکرد، نشانه های خطر، کودک، مادر
متن کامل [PDF 426 kb]   (1389 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۳/۱۱/۲۳ | پذیرش: ۱۳۹۴/۲/۶