دوره 7، شماره 3 - ( تابستان 1399 )                   جلد 7 شماره 3 صفحات 169-175 | برگشت به فهرست نسخه ها

Clinical trials code: IRCT2014082118885N1


XML English Abstract Print


1- گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.
2- گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران ، dr.khorsandi@arakmu.ac.ir
3- گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران
4- گروه اپیدمیولوژی و آمارزیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
چکیده:   (731 مشاهده)
اهداف: عفونت ویروسی هپاتیت B یک مشکل عمده بهداشتی در سراسر جهان است. هدف از مطالعه حاضر، تعیین تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری‌کننده از بیماری هپاتیت B در رابطان بهداشتی بود.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه نیمه‌تجربی که در سال 1394 در شهر ملایر انجام شد، 128 نفر از رابطان بهداشتی از 8 مرکز بهداشتی درمانی این شهر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل (هر گروه 64 نفر) قرار گرفتند. مداخله در 4 جلسه 40 دقیقه‌ای انجام و اطلاعات سه ماه بعد به‌وسیله پرسش‌نامه محقق‌ساخته جمع‌آوری شد. این پرسش‌نامه شامل مشخصات دموگرافیک و سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی و عملکرد بود. داده‌ها با استفاده آزمون‌های آماری مجذور کای، T زوجی، T مستقل و آنالیز کوورایانس یک‌طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: قبل از مداخله آموزشی اختلاف معنی‌داری بین گروه آزمون و کنترل از نظر سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی وجود نداشت (P>0.05). اما سه ماه بعد از مداخله آموزشی، میانگین نمرات سازه‌های آگاهی، حساسیت درک‌شده، شدت درک‌شده، منافع درک‌شده، موانع درک‌شده، راهنمای عمل داخلی و خارجی، خودکارآمدی و عملکرد بین دو گروه اختلاف معنی‌داری نشان داد (P<0.001).
نتیجه‌گیری: آموزش براساس مدل اعتقاد بهداشتی می‌تواند سبب افزایش اتخاذ رفتارهای پیشگیری‌کننده از بیماری هپاتیت B در رابطان بهداشتی شود.
متن کامل [PDF 409 kb]   (247 دریافت)    


نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: پیشگیری از آسیب ها
دریافت: 1398/5/18 | پذیرش: 1399/1/19