دوره 1، شماره 4 - ( زمستان 1393 )                   جلد 1 شماره 4 صفحات 58-65 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران. ، Mahmoodihassan115@gmail.com
2- گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
3- کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
4- گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
5- بیمارستان امام خمینی(ره) سقز، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، کردستان، ایران.
چکیده:   (7103 مشاهده)

سابقه و هدف: رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت از اهمیت قابل توجهی در سلامت زنان باردار و فرزندان آنها برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در مادران باردار مراجعه‌کننده به کلینیک مادران باردار بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان سقز انجام شد. 

مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی-تحلیلی با مشارکت 181 مادر باردار انجام شد. نمونه ها با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها مشتمل بر پرسشنامه دو بخشی بود. بخش اول مربوط به اطلاعات جمعیت‌شناختی و بخش دوم مربوط به رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت (Health Promotion Lifestyle II) بود. داده‌ها وارد نرم‌افزار SPSS-21 شده و با استفاده از روش های آماری توصیفی (فراوانی و درصد) و استنباطی از قبیل آزمون‌های تی‌مستقل، پیرسون و آنالیز واریانس یک‌طرفه مورد تجزیه‌ و تحلیل قرار گرفت. 

یافته‌ها: بر پایه یافته‌های مطالعه رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت مادران باردار در حیطه رشد معنوی بیشترین نمره و حیطه فعالیت فیزیکی کمترین نمره را داشتند. میانگین مجموع نمرات رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در حد مطلوب بود. از بین متغیرهای جمعیت شناختی، تنها شغل رابطه معنی داری با رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت داشت (P<0.032). 
نتیجه‌گیری: نتایج بیانگر سطح مطلوب بودن رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در این گروه از زنان باردار بود. توصیه می‌شود توجه بیشتری به حیطه‌هایی مانند فعالیت فیزیکی، مدیریت تنش و مسئولیت ‌پذیری در دوران بارداری شود و مطالعات دیگر در سایر قومیت‌ها با حجم نمونه بیشتر انجام شود.
متن کامل [PDF 1264 kb]   (2349 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۴/۱/۸ | پذیرش: ۱۳۹۴/۳/۲۲