دوره 7، شماره 3 - ( تابستان 1399 )                   جلد 7 شماره 3 صفحات 195-202 | برگشت به فهرست نسخه ها

Ethics code: IR.BPUMS.REC.1396.128


XML English Abstract Print


1- گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران. ، chenaryr@yahoo.com
2- پژوهشکده علوم بیولوژی خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
3- گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
چکیده:   (827 مشاهده)
اهداف: در سال‌های اخیر گرایش به مصرف دخانیات افزایش یافته است. براساس مطالعات مختلف عوامل زیادی باعث افزایش مصرف دخانیات می‌شود که درک الگوهای افزایش این رفتارها برای طراحی سیاست‌ها و برنامه‌های پیشگیرانه مهم است. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت وابستگی به نیکوتین و الگوهای دموگرافیک مرتبط با آن در بین مصرف‌کنندگان سیگار و قلیان در شهر بوشهر انجام شد.
ابزار و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی، 366 نفر از افراد مصرف‌کننده سیگار و قلیان در شهر بوشهر در سال 1396 به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. از پرسش‌نامه استاندارد وابستگی به نیکوتین و پرسش‌نامه اطلاعات دموگرافیک برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شد. داده‌ها توسط نرم ‏افزار SPSS 23 و با استفاده از رگرسیون لجستیک چندمتغیره تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: میانگین نمره وابستگی به نیکوتین 11.18±46.61 بود و 61.7% افراد وابستگی متوسط داشتند. متغیرهای سن، سطح تحصیلات و مدت مصرف از عوامل پیشگویی‌کننده معنی‏ دار شدت وابستگی به نیکوتین بودند (P<0.05).
نتیجه‌گیری: وابستگی به نیکوتین در بین مصرف‌کنندگان سیگار و قلیان در شهر بوشهر در سطح متوسط است و افراد با سطح تحصیلات پایین‌تر، مدت مصرف بیشتر و شروع به مصرف در سن پایین‌تر وابستگی شدیدتری به نیکوتین دارند.
متن کامل [PDF 422 kb]   (259 دریافت)    


نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: رفتارهاي اعتيادآور
دریافت: 1398/12/10 | پذیرش: 1399/2/2