دوره 7، شماره 3 - ( تابستان 1399 )                   جلد 7 شماره 3 صفحات 153-160 | برگشت به فهرست نسخه ها

Ethics code: IR.MUQ.REC.1397.197


XML English Abstract Print


1- "کمیته تحقیقات دانشجویی" و "گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت"، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران
2- گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.
3- "مرکز تحقیقات علوم اعصاب" و "گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت"، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران
4- گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران. ، mohebisiamak@yahoo.com
چکیده:   (872 مشاهده)
اهداف: پرفشاری خون یکی از مهم‌ترین عوامل خطرساز بیماری‌های قلبی و عروقی است. حمایت اجتماعی و پایبندی به رژیم درمانی از عوامل تاثیرگذار در کنترل و پیشگیری از عوارض فشار خون بالا است. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر مداخله آموزش مبتنی بر حمایت اجتماعی دریافت‌شده از سوی همسر بر ارتقای پایبندی به رژیم درمانی در بیماران مبتلا به فشار خون بالا انجام شد.
مواد و روش‌ها: مطالعه تجربی حاضر روی 120 بیمار مرد دارای فشار خون اولیه به‌همراه همسر آنها که در سال 1398 به مراکز خدمات جامعه سلامت شهر قم مراجعه کردند انجام شد. افراد واجد شرایط به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی‌سازی بلوکی به دو گروه آزمون و کنترل (هر گروه 60 نفر) تقسیم شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش‌نامه رفتارهای خودمراقبتی، حمایت اجتماعی، چک‌لیست ثبت فشار خون و فشارسنج عقربه‌ای بود. داده‌ها در نرم‌افزار SPSS 20 و توسط آزمون‌های آماری تحلیل شدند.
یافته‌ها: میانگین نمره پایبندی به رژیم درمانی و حمایت اجتماعی دریافت‌شده از سوی همسر آزمودنی‌ها بعد از مداخله آموزشی در گروه آزمون افزایش معنی‌دار داشت (P<0.001). همچنین میانگین نمره فشار خون سیستولیک (0.007=p) و دیاستولیک (P<0.001) بیماران بعد از مداخله آموزشی بین دو گروه آزمون و کنترل اختلاف معنی‌داری نشان داد.
نتیجه ­گیری: آموزش مبتنی بر حمایت اجتماعی همسر باعث ارتقای پایبندی به رژیم درمانی و کاهش فشار خون سیستولیک و دیاستولیک در بیماران مبتلا به پرفشاری خون می‌شود.
متن کامل [PDF 434 kb]   (332 دریافت)    


نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: خودمراقبتی بيماري هاي مزمن
دریافت: 1398/12/20 | پذیرش: 1399/2/2