راهنمای نگارش مقالات

توجه: بنابر تصمیم اعضای هیأت تحریریه از ابتدای سال ۲۰۲۱ مجله به زبان انگلیسی منتشر خواهد شد، لذا از ابتدای مردادماه ۱۳۹۹ صرفاً مقالات ارسالی به زبان انگلیسی مورد بررسی، داوری و پذیرش قرار خواهند گرفت.
 
راهنمای نویسندگان مقالات
مجله آموزش و سلامت جامعه به‌صورت فصلنامه به زبان‌های فارسـی و انگلیسی منتشر می‌گردد. این مجله در زمینه‌های مرتبط با بهداشت عمومی، آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت بویژه حوال محور توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت، پذیرای مقالات پژوهشی، مروری، مروری نظامند، متاآنالیز و ...می‌باشد. نویسندگان محترم مقالات خویش را با توجه به نکات زیر تنظیم و ارسال نمایند.
- مشخصات مقالات قابل قبول
الف) مقالات پژوهشی(Research Article): این مقالات باید شامل: صفحه عنوان، چکیده، مقدمه، مواد و روش‌ها، یافته‌ها، بحث و نتیجه گیری، تشکر و قدردانی، منابع، چکیده به زبان انگلیسی و ضمائم (جداول، نمودارها و تصاویر) باشد. حجم متن نباید بیشتر از ۴۰۰۰ کلمه برای مقالات برگرفته از مطالعات کمی و ۵۰۰۰ کلمه برای مقالات برگرفته از مطالعات کیفی باشد. منابع مقالات پژوهشی، حداکثر ۴۰ منبع بوده و در آن حداکثر از ۵ جدول یا نمودار استفاده گردد.
ب) گزارش کوتاه (Brief Report): این نوع مقالات، گزارش‌های کوتاهی از پژوهش‌های اصیل و منحصر به فرد یا نتایج اولیه مداخلات می‌باشند. این نوع مقالات از نظر ساختاری مشابه مقالات پژوهشی اصیل هستند. مقالات گزارش کوتاه نباید از ۲۰۰۰ کلمه تجاوز کنند و در آن حداکثر ۲ جدول و یا نمودار و ۱۵ منبع استفاده گردد.
پ) مقالات مروری(Review Article): یک مقاله مروری باید شامل چکیده، مقدمه، روش پژوهش، سر تیترهای اولیه و ثانویه، بحث، نتیجه‌گیری، تشکر و قدردانی و منابع باشد. مقاله مروری از اشخاص صاحب نظر و پژوهشگران مجرب که دارای تألیفات متعدد در زمینه تخصصی مربوطه باشند، بیشتر مورد پذیرش است. مقاله مروری باید دارای ۵۰-۷۰ منبع بوده که می بایست حداقل ۳ تا ۵ منبع آن مربوط به مقالات قبلی نویسندگان در این زمینه باشد. حداکثر حجم مقاله مروری ۵۰۰۰ کلمه می‌باشد.
ت) مقالات مروری نظام مند (Systematic Review Article): این نوع مقالات می‌توانند به صورت متاآنالیز، متاسنتز یا بدون تحلیل آماری باشند. این مقالات دارای اجزاء مقالات پژوهشی اصیل می‌باشند. ساختار این مقالات مشابه مقالات مروری است.
ث) نامه به سردبیر (Letter to Editor): معمولا چکیده، جدول و نمودار نداشته و بیش از ۵ منبع ندارد. حجم متن نباید بیشتر از ۱۰۰۰ کلمه باشد. 
- شرایط و نحوه ارسال مقاله
مقالات دریافتی باید بر روی کاغذ سفید (بدون خط) در قطع A۴ و با حاشیه ۲.۵ سانتیمتر از هر سمت تایپ شده باشد. متن مقالات بصورت یک خط در میان (فاصله سطر ۱.۵سانتیمتر) با نوع و اندازه حروف به ترتیب برای زبان فارسی با قلم ب نازنین ۱۲ و زیان انگلیسی با قلم Times New Roman ۱۱ در نرم افزار Word ۲۰۰۷ یا بالاتر از آن تنظیم گردد. همچنین لازم است تصاویر به صورت فایل های مجزا از نوع JPEG یا GIF و نمودارها در نرم‌افزار Excel طراحی و ارسال شوند. به همراه مقاله باید نامه ضمیمه (تعهدنامه نویسنده Cover Letter) که قابل دریافت در تارگاه مجله (http://jech.umsha.ac.ir) است توسط نویسنده مسئول تکمیل و ارسال شود. همه مقالات ارسالی می‌بایست در یک فایل شامل موارد زیر تنظیم و ارسال گردند: 
الف) صفحه عنوان: صفحه عنوان شامل: نوع مقاله، عنوان مکرر، نام نویسندگان، مدرک تحصیلی، رتبه علمی و گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه و یا موسسه تحقیقاتی، تلفن تماس و پست الکترونیک می‌باشد. درج آدرس نویسنده مسئول به طور کامل همراه با ذکر کد پستی، شماره تلفن ثابت و نمابر و پست الکترونیک الزامی است.
ب) چکیده مقاله: این بخش برگرفته از کل مقاله بوده و در یک پاراگراف در حدود ۲۵۰ کلمه یا کمتر از آن و بطور سازمان یافته شامل قسمت‌های سابقه و هدف، مواد و روش‌ها، یافته‌ها و نتیجه‌گیری می باشد. برای چکیده انگلیسی این بخش شامل به‌ترتیب شامل قسمت‌های Background and Objectives، Materials and Methods، Results و Conclusions است. ضمنا لازم است چکیده فارسی و انگلیسی بطور کامل مطابقت داشته باشد. در پایان چکیده مقاله باید بین ۳ تا ۵ واژگان کلیدی (Key word) با استفاده از الگوی Mesh معرفی شود. برای جستجوی واژگان کلیدی اینجا کلیک کنید.
پ) مقدمه: مقدمه باید ضمن بیان هدف تحقیق، حاوی چکیده‌ای از مطالعات و مشاهدات مرتبط با تحقیق مورد نظر که در گذشته انجام شده است، باشد. در مقدمه لازم است مطالب به گونه‌ای نوشته شود که روزآمد بودن آن به روشنی قابل ملاحظه باشد. 
ت) مواد و روش ها: باید به نوع مطالعه و چگونگی انتخاب نمونه و همچنین جزئیات ابزار پژوهش، روش کار، نحوه تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها و نرم‌افزار آماری مورد استفاده به دقت اشاره شود. در صورتی که بخشی از روش کار در مطالعات پیشین مورد استفاده قرار گرفته، می بایست به‌طور دقیق رفرنس‌دهی صورت پذیرد در غیر این‌صورت جزئیات بطور کامل شرح داده شود.  
ث) یافته ها: این بخش در قالب متن، جداول، نمودارها و عکس‌ها به روشنی بیان شده و از تکرار مطالب ذکر شده در متن پرهیز گردد. جداول و نمودارها باید به زبان فارسی و شامل عنوان رسا، زمان و مکان اجرای مطالعه باشد. تعداد جداول و نمودارها باید حداکثر ۵ مورد باشد. عنوان جداول باید بطور کامل در بالای آنها نوشته شود و منحنی‌ها، نمودارها، تصاویر و اشکال باید با درج زیرنویس کامل و شماره‌گذاری در صفحات جداگانه ارسال شده و به ترتیب استفاده در متن شماره‌گذاری شوند. 
س) بحث: این بخش شامل تحلیل داده‌ها، مقایسه یافته‌های پژوهش با دیگر تحقیقات انجام شده در ایران و جهان و دلایل رد و یا قبول آنها می‌باشد. پیشنهادات برای مطالعات آتی، محدودیت‌های مطالعه و میزان تعمیم پذیر بودن آنها باید مورد توجه قرار گیرد.  
ش) نتیجه گیری: مقاله باید با یک نتیجه‌گیری روشن به طوری که از حد نتایج مطالعه فراتر نرود خاتمه یابد. پیشنهاداتی جهت انجام مطالعات بعدی در این بخش قابل طرح است. 
ص) تشکر و قدردانی: در این بخش از افراد و یا سازمان‌هایی که به نحوی از طریق مالی یا تکنیکی در انجام مطالعه همکاری نموده‌اند، قدردانی گردد. نویسندگان باید هر گونه تعارض احتمالی منافع مثل دریافت وجه در قبال مقاله، یا بدست آوردن موجودی یا سهم در یک سازمان را که ممکن است از طریق انتشار مقاله بدست بیاید و یا از دست برود به‌صورت مشخص بیان کنند. 
- منابع 
فهرست منابع باید بر اساس الگوی ونکوور (عددی) نوشته شود و شماره منابع در اولین بکارگیری در متن مقاله، در داخل کروشه و پیش از نقطه انتهای جمله، مشخص شود. کلیه منابع فارسی بایستی به صورت انگلیسی در صفحه منابع نوشته شوند و در انتها با نوشتن عبارت (Persian)، مشخص شوند. عنوان مجلات باید به صورت ایتالیک و به اختصار مطابق با الگوی PubMed باشد. نام اختصاری مجلات در نشانی ذیل قابل دسترسی است:  (http://cassi.cas.org/search.jsp) (http://www.pubmed.gov
در نگارش منابع، نام خانوادگی نویسندگان در ابتدا و اولین حرف نام ایشان با یک فاصله تایپ شود. نام نویسندگان با کاما «،» از هم جدا شود. اگر تعداد نویسندگان ۶ نفر و یا کمتر باشد، ذکر اسامی همه آنان ضرورت دارد. در صورتی که تعداد نویسندگان بیش از ۶ نفر باشد، نام ۶ نفر اول ذکر گردد و بعد از آن عبارت «et al» ذکر شود.
 - مقاله فارسی:
Bashirian S, Hidarnia A, Allahverdipour H. Application of the theory of planned behavior to predict drug abuse related behaviors among adolescents. J Res Health Sci.۲۰۱۲; ۱۲(۱):۵۴-۹.
- کتاب:
Glanz K, Rimer BK, Viswanath K. Health Behavior and Health Education: Theory, Research and Practice. ۴th ed. San Francisco: Jossey-Bass publisher; ۲۰۰۸.
- فصلی از یک کتاب:
Greenland S. Introduction to regression modeling. In: Rothman KJ, Greenland S, Lash TL, editors. Modern epidemiology. ۳rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; ۲۰۰۸. pp. ۴۱۸-۴۵۵.
- پایان‌نامه:
Bashirian S. Application of the theory of planned behavior to predict drug abuse related behaviors among adolescents [PhD thesis]. Tehran: Tarbiat Modares University; ۲۰۱۱.
- خلاصه مقالات:
Joffe M, Santanna J, Feldman H. Partially marginal structural models for causal inference [abstract]. Am J Epidemiol.۲۰۰۱; ۱۵۳(suppl):S۲۶۱. 
- مطالب کنفرانس:
Poorolajal J, Mahmoodi M, Haghdoost A, Majdzadeh R, Nasseri-Moghaddam S, Fotouhi A, et al. Long-term protection provided by hepatitis B vaccine and need for booster dose: a meta-analysis. EPS Global-Shanghai ۱st International Biomedicine Forum; September ۱۰ - September ۱۱; Shanghai ۲۰۱۰.
- آدرس اینترنتی:
Chan M. Progress in public health during the previous decade and major challenges ahead. WHO Web Site; ۲۰۱۴ [updated ۱۸ January, ۲۰۱۴; cited ۱۰ January, ۲۰۱۴]; Available from: http://www.who.int/dg/speeches/۲۰۱۴/executive_board_۱۲۶_۲۰۱۰۰۱۱۸/en/index.html  
- مقالات در نوبت چاپ:
Leshner AL. Molecular mechanisms of cocaine addiction. N Engl J Med. In press.
- علائم و اختصارها
 واژه ها و یا عباراتی که بصورت علائم اختصاری بکار برده می‌شوند در اولین استفاده، نام کامل آنها در پرانتز ذکر گردد. از بکاربردن اختصارات در عنوان و چکیده مقاله اجتناب شود. 
- نحوه ارسال مقاله 
ارسال الکترونیک از طریق وب‌سایت مجله تنها راه ارسال مقاله به مجله آموزش و سلامت جامعه می‌باشد. نویسندگان با دنبال کردن فرآیند ارسال می‌توانند فایل مقاله خود را در سایت مجله بارگذاری کرده و ارسال نمایند. وب سایت بصورت خودکار به همه نویسندگان مقاله نامه دریافت ارسال خواهد کرد. در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند ارسال مقاله با مدیر اجرایی مجله (jechumsha.ac.ir) مکاتبه فرمائید.
- ملاحظات اخلاقی 
اگر مطالعه بر روی نمونه انسانی انجام شده است، نویسندگان می‌بایست در قسمت روش کار به تاییدیه کمیته اخلاق موسسه مربوطه در زمان تصویب پروپوزال اشاره نمایند (ذکر شناسه اخلاق الزامی است). همچنین کسب رضایتنامه کتبی از شرکت‌کنندگان الزامی خواهد بود. کلیه ملاحظات اخلاقی در مورد آزمودنی‌ها و سایر موارد پژوهشی باید براساس بیانیه هلسینکی و کد ۲۶ گانه اخلاق پژوهشی کشور رعایت و تنظیم شود(www.wma.net).  

- اعلام تعارض در منافع

نویسندگان باید منابع مالی و حمایتی مقاله‌ی موجود را اعلام نمایند. هرگونه وابستگی نویسندگان که ممکن است با چاپ مقاله به عنوان احتمال ایجاد تعارض منافع سایر مؤسسات تلقی و باعث سود یا زیان آنان شود نیز باید اعلام گردد.

-تایید نهایی 

به‌منظور جلوگیری از بروز هر گونه اشتباه، قبل از چاپ نهایی یک نسخه از مقاله به نویسنده مسئول ارسال می‌شود. اشتباهات احتمالی باید در اسرع وقت اصلاح شده و مقاله به دفتر مجله عودت داده شود. 
- هزینه چاپ
 بابت چاپ مقاله هزینه‌ای از نویسندگان دریافت نمی‌شود.
- حق تکثیر مطالب
مجله کلیه مطالب این مجله تحت حمایت قانونی Copyright بین المللی می‌باشد. هر گونه تغییر در مطالب، تکثیر، توزیع، نمایش و انتشارات مطالب مجله بدون کسب موافقت کتبی قبلی از دفتر مجله ممنوع می‌باشد. چنانچه پژوهش و تهیه مقاله با استفاده از بودجه تحقیقاتی موسسه‌ای انجام شده است، نام موسسه و شماره ثبت طرح در آخر مقاله ذکر گردد.

دفعات مشاهده: 24866 بار   |   دفعات چاپ: 1578 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 6 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله آموزش و سلامت جامعه می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | J Educ Community Health

Designed & Developed by : Yektaweb