اعضاء هیئت تحریریهدکتر سید محمد مهدی هزاوه ای
مدیر مسئول و عضو هیئت تحریریه
استاد آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان
hazaveheiumsha.ac.ir
دکتر سعید بشیریان
سردبیر و عضو هیئت تحریریه
دانشیار آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان
bashirianumsha.ac.ir
دکتر حمید اله وردی پور
عضو هیئت تحریریه
استاد آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
allahverdipourhtbzmed.ac.ir
دکتر Manoj Sharma
عضو هیئت تحریریه
استاد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشگاه جکسون آمریکا
manoj.sharmajsums.edu
دکتر بابک معینی
عضو هیئت تحریریه
دانشیار آموزش بهداشت؛ دانشگاه علوم پزشکی همدان
babak_moeiniumsha.ac.ir
دکتر فروزان رضاپور شاهکلائی
عضو هیئت تحریریه
دانشیار ارتقاء سلامت؛ دانشگاه علوم پزشکی همدان
forouzan.rezapourgmail.com
دکتر محمد شهبازی
عضو هیئت تحریریه
استاد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشگاه جکسون آمریکا
mohammad.shahbazijsums.edu
دکتر فاطمه رخشانی
عضو هیئت تحریریه
استاد آموزش بهداشت؛ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
rakhshanifsbmu.ac.ir
دکتر محمدحسین کاوه
عضو هیئت تحریریه
دانشیار آموزش بهداشت؛ دانشگاه علوم پزشکی شیراز
kavehsums.ac.ir
دکتر محمدحسین تقدیسی
عضو هیئت تحریریه
استاد آموزش بهداشت؛ دانشگاه علوم پزشکی ایران
taghdisi.mhgmail.com
دکتر علی رمضانخانی
عضو هیئت تحریریه
استاد آموزش بهداشت؛ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
aramezankhanisbmu.ac.ir
دکتر غلامرضا شریفی راد
عضو هیئت تحریریه
استاد آموزش بهداشت؛ دانشگاه علوم پزشکی قم
sharifiradhlth.mui.ac.ir
دکتر علیرضا حیدرنیا
عضو هیئت تحریریه
استاد آموزش بهداشت؛ دانشگاه تربیت مدرس
hidarniamodares.ac.ir
دکتر اکرم کریمی شاهنجرینی
عضو هیئت تحریریه
دانشیار آموزش بهداشت؛ دانشگاه علوم پزشکی همدان
karimi71813yahoo.com
دکتر مجید براتی
مدیر اجرایی و عضو هیئت تحریریه
استادیار آموزش بهداشت؛ دانشگاه علوم پزشکی همدان
Baratiumsha.ac.ir
دکتر یداله حمیدی
عضو هیئت تحریریه
دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی؛ دانشگاه علوم پزشکی همدان
Hamidiumsha.ac.ir

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله آموزش و سلامت جامعه می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | J Educ Community Health

Designed & Developed by : Yektaweb