اعضاء هیئت تحریریهدکتر سید محمد مهدی هزاوه ای
مدیر مسئول و عضو هیئت تحریریه
استاد آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان
hazaveheiumsha.ac.ir
دکتر سعید بشیریان
سردبیر و عضو هیئت تحریریه
دانشیار آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان
bashirianumsha.ac.ir
دکتر حمید اله وردی پور
عضو هیئت تحریریه
استاد آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
allahverdipourhtbzmed.ac.ir
دکتر Manoj Sharma
عضو هیئت تحریریه
استاد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشگاه جکسون آمریکا
manoj.sharmajsums.edu
دکتر تیمور آقاملایی
عضو هیئت تحریریه
استاد آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
taghamolaeihums.ac.ir
دکتر شمس الدین نیکنامی
عضو هیئت تحریریه
استاد آموزش بهداشت، دانشگاه تربیت مدرس
niknamismodares.ac.ir
دکتر محمد شهبازی
عضو هیئت تحریریه
استاد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشگاه جکسون آمریکا
mohammad.shahbazijsums.edu
دکتر امیر عرفانی
عضو هیئت تحریریه
استاد جامعه شناسی سلامت، دانشگاه نیپسینگ کانادا
amirenipissingu.ca
دکتر بابک معینی
عضو هیئت تحریریه
استاد آموزش بهداشت؛ دانشگاه علوم پزشکی همدان
babak_moeiniumsha.ac.ir
دکتر فاطمه رخشانی
عضو هیئت تحریریه
استاد آموزش بهداشت؛ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
rakhshanifsbmu.ac.ir
دکتر محمدحسین کاوه
عضو هیئت تحریریه
دانشیار آموزش بهداشت؛ دانشگاه علوم پزشکی شیراز
kavehsums.ac.ir
دکتر محمدحسین تقدیسی
عضو هیئت تحریریه
استاد آموزش بهداشت؛ دانشگاه علوم پزشکی ایران
taghdisi.mhgmail.com
دکتر علی رمضانخانی
عضو هیئت تحریریه
استاد آموزش بهداشت؛ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
aramezankhanisbmu.ac.ir
دکتر علیرضا حیدرنیا
عضو هیئت تحریریه
استاد آموزش بهداشت؛ دانشگاه تربیت مدرس
hidarniamodares.ac.ir
دکتر اکرم کریمی شاهنجرینی
عضو هیئت تحریریه
استاد آموزش بهداشت؛ دانشگاه علوم پزشکی همدان
karimi71813yahoo.com
دکتر امیر پاکپور حاجی آقا
عضو هیئت تحریریه
استاد آموزش بهداشت؛ دانشگاه علوم پزشکی قزوین
apakpourqums.ac.ir
دکتر غلامرضا شریفی راد
عضو هیئت تحریریه
استاد آموزش بهداشت؛ دانشگاه علوم پزشکی قم
sharifiradhlth.mui.ac.ir
دکتر یداله حمیدی
عضو هیئت تحریریه
دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی؛ دانشگاه علوم پزشکی همدان
Hamidiumsha.ac.ir
دکتر فروزان رضاپور شاهکلائی
عضو هیئت تحریریه
دانشیار ارتقاء سلامت؛ دانشگاه علوم پزشکی همدان
forouzan.rezapourgmail.com
دکتر مجید براتی
مدیر اجرایی و عضو هیئت تحریریه
دانشیار آموزش بهداشت؛ دانشگاه علوم پزشکی همدان
Baratiumsha.ac.ir
دکتر فرزاد جلیلیان
عضو هیئت تحریریه
استادیار آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت؛ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
f_jalilianyahoo.com


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله آموزش و سلامت جامعه می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | J Educ Community Health

Designed & Developed by : Yektaweb