مدیر مسئولدکتر سید محمد مهدی هزاوه ای
مدیر مسئول
استاد آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان
hazaveheiumsha.ac.ir

دکتر سعید بشیریان
سردبیر
استاد آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان
bashirianumsha.ac.ir
دکتر مجید براتی
معاون سردبیر و مدیر اجرایی
دانشیار آموزش بهداشت؛ دانشگاه علوم پزشکی همدان
Baratiumsha.ac.ir
دکتر مریم افشاری
دستیار سردبیر
استادیار آموزش بهداشت؛ دانشگاه علوم پزشکی همدان
afshari_m20yahoo.com

دکتر حمید اله وردی پور
عضو هیئت تحریریه
استاد آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
allahverdipourhtbzmed.ac.ir
دکتر Manoj Sharma
عضو هیئت تحریریه
استاد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشگاه جکسون آمریکا
manoj.sharmajsums.edu
دکتر تیمور آقاملایی
عضو هیئت تحریریه
استاد آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
taghamolaeihums.ac.ir
دکتر شمس الدین نیکنامی
عضو هیئت تحریریه
استاد آموزش بهداشت، دانشگاه تربیت مدرس
niknamismodares.ac.ir
دکتر محمد شهبازی
عضو هیئت تحریریه
استاد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشگاه جکسون آمریکا
mohammad.shahbazijsums.edu
دکتر امیر عرفانی
عضو هیئت تحریریه
استاد جامعه شناسی سلامت، دانشگاه نیپسینگ کانادا
amirenipissingu.ca
دکتر بابک معینی
عضو هیئت تحریریه
استاد آموزش بهداشت؛ دانشگاه علوم پزشکی همدان
babak_moeiniumsha.ac.ir
دکتر فاطمه رخشانی
عضو هیئت تحریریه
استاد آموزش بهداشت؛ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
rakhshanifsbmu.ac.ir
دکتر محمدحسین کاوه
عضو هیئت تحریریه
دانشیار آموزش بهداشت؛ دانشگاه علوم پزشکی شیراز
kavehsums.ac.ir
دکتر محمدحسین تقدیسی
عضو هیئت تحریریه
استاد آموزش بهداشت؛ دانشگاه علوم پزشکی ایران
taghdisi.mhgmail.com
دکتر علی رمضانخانی
عضو هیئت تحریریه
استاد آموزش بهداشت؛ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
aramezankhanisbmu.ac.ir
دکتر علیرضا حیدرنیا
عضو هیئت تحریریه
استاد آموزش بهداشت؛ دانشگاه تربیت مدرس
hidarniamodares.ac.ir
دکتر اکرم کریمی شاهنجرینی
عضو هیئت تحریریه
استاد آموزش بهداشت؛ دانشگاه علوم پزشکی همدان
karimi71813yahoo.com
دکتر امیر پاکپور حاجی آقا
عضو هیئت تحریریه
استاد آموزش بهداشت؛ دانشگاه علوم پزشکی قزوین
apakpourqums.ac.ir
دکتر غلامرضا شریفی راد
عضو هیئت تحریریه
استاد آموزش بهداشت؛ دانشگاه علوم پزشکی قم
sharifiradhlth.mui.ac.ir
دکتر یداله حمیدی
عضو هیئت تحریریه
استاد مدیریت خدمات بهداشتی؛ دانشگاه علوم پزشکی همدان
Hamidiumsha.ac.ir
دکتر فروزان رضاپور شاهکلائی
عضو هیئت تحریریه
دانشیار ارتقاء سلامت؛ دانشگاه علوم پزشکی همدان
forouzan.rezapourgmail.com
دکتر فرزاد جلیلیان
عضو هیئت تحریریه
استادیار آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت؛ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
f_jalilianyahoo.com


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله آموزش و سلامت جامعه می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | J Educ Community Health

Designed & Developed by : Yektaweb