مجله آموزش و سلامت جامعه- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۴/۴ | 

نشانی: همدان- روبروی پارک مردم- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان- دانشکده بهداشت- دفتر مجله آموزش و سلامت جامعه

 صندوق پستی: 8698-3-65178 ،  
 ایمیل: jech@umsha.ac.ir ،         تلفن تماس مستقیم:  38381795-081                      فاکس: 38380509-081
نشانی مطلب در وبگاه مجله آموزش و سلامت جامعه:
http://jech.umsha.ac.ir/find.php?item=1.57.19.fa
برگشت به اصل مطلب